FE_View_Detail

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016-2021(26/06/2018)

Thực hiện Quy chế làm việc của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2018; ngày 21/6/2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐND thành phố, HĐND phường trong 6 tháng đầu năm 2018, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, HĐND các phường trong thời gian tới.

img

Toàn cảnh hội nghị giao ban

Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tiễn hoạt động của HĐND thành phố và các phường 6 tháng đầu năm 2018, Hội nghị đã thống nhất đánh giá: HĐND thành phố, HĐND các phường nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức hoàn thiện các nội dung sau kỳ họp HĐND theo đúng luật định; hoạt động giám sát đảm bảo theo kế hoạch, thực hiện các đợt giám sát chuyên đề, tập trung các nội dung tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, tình hình thực hiện đề án phát triển nông nghiệp đô thị; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết do HĐND thông qua; các vấn đề, lĩnh vực còn khó khăn, bức xúc như công tác quản lý đất đai nghĩa trang nghĩa địa, GPMB, trật tự đô thị, các đề án xã hội hóa...; hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị cử tri đã được quan tâm và ngày càng thiết thực hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn; sau các buổi tiếp xúc cử tri, các kiến nghị phản ánh được Thường trực HĐND phường và UBMTTQVN phường tổng hợp và gửi đến các cơ quan liên quan đề nghị làm rõ. Đặc biệt, Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng chuyên mục “Tiếp xúc cử tri trực tuyến” trên chuyên trang hoạt động của HĐND thành phố để cử tri có điều kiện trao đổi thông tin, kiến nghị đề xuất các nội dung liên quan; các đại biểu HĐND thành phố, HĐND phường thực hiện nghiêm túc theo Quy chế tiếp công dân của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

 Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố, Thường trực HĐND các phường đã giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất của UBND và các cơ quan liên quan giữa 2 kỳ họp theo đúng luật định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động HĐND phường còn tồn tại những khó khăn nhất định, số lượng cử tri tham gia các buổi tiếp xúc cử tri tại một số khu phố trên địa bàn chưa nhiều; hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, Ban HĐND phường còn khó khăn trong việc lựa chọn nội dung, chủ đề, còn dừng ở mức độ tiếp cận, thiếu chuyên sâu; một số đại biểu kiêm nhiệm nên chưa dành quỹ thời gian hợp lý để thực hiện chức trách của người đại biểu, chưa phát huy hết trách nhiệm của người đại biểu dân cử, nhất là trong hoạt động giám sát; việc nắm bắt tình hình tại địa bàn của một số đại biểu HĐND còn thiếu kịp thời; một số ít đại biểu chưa thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời; nhiều hoạt động của HĐND phường còn lúng túng...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Thường trực HĐND, các Ban HĐND các phường trong quá trình hoạt động, làm rõ các nội dung vướng mắc khó khăn; trong thời gian tới, đề nghị Thường trực HĐND các phường cần tập trung các điều kiện chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 để xem xét, quyết định các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương trong 6 tháng cuối năm 2018; đồng thời tăng cường công tác giám sát các lĩnh vực trên địa bàn, tập trung Đề án phát triển nông nghiệp đô thị; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri trước sau các kỳ họp HĐND, thông báo, phổ biến cho cử tri biết kênh tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri thông qua chuyên mục ”Tiếp xúc cử tri trực tuyến” trên chuyên trang thông tin hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà…

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND thành phố đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp thành phố có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các kiến nghị liên quan đến công tác tài chính, ngân sách của hoạt động HĐND và quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp phường… nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động HĐND phường trong thời gian tới.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-03-21