FE_View_Detail

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020(19/07/2018)

Chiều ngày 19/7/2018, Đảng bộ Phường 2 tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đông Hà đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.

img

Toàn cảnh hội nghị

Trong nữa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường 2 đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân hàng năm 13,6%. Công tác chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được đẩy mạnh, bước đầu có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh Chính trị, trật tự- an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng đảng được chú trọng trên các mặt. Việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc; và đã kịp thời cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác sát đúng với tình hình địa phương. Công tác cán bộ luôn được chú trọng. Đảng uỷ phường đã làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá, sắp xếp, bố trí, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm cán bộ trên cơ sở tình hình thực tiễn, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Đến tháng 6/2018 đã kết nạp được 44 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ rõ một số hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đảng bộ phường đã đề ra đến năm 2020.                    

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đông Hà đã ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân Phường 2 trong nữa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời yêu cầu trong nửa nhiệm kỳ còn lại Đảng bộ phường rà soát lại các nhiệm vụ, đầu việc trọng tâm trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, các kết luận của Thành ủy, của Ban thường vụ thành ủy và những nội dung ký cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Thành ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bổ sung kế hoạch, giải pháp và phân công cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, và quần chúng nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch số 64, 65-KH/TU ngày 24/5/2018 của Thành ủy về thực hiện các Nghị quyết số 18, số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh gắn với chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”./.

Huyền Nhung, Đình Tuấn - Đài Truyền thanh Đông Hà

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

33oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:30:00
ngày 2019-09-18