FE_View_Detail

Đảng ủy phường Đông Giang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng(16/08/2018)

Sáng ngày 15/8/2018, tại Hội trường Nhà Văn hóa - Truyền thống phường, Đảng ủy phường Đông Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đến dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết hội nghị Trung ương 7, khóa XII

img

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; cán bộ chủ chốt, công chức, cán bộ không chuyên trách thuộc các ban ngành đoàn thể phường; Khu phố trưởng, Trưởng ban CTMT, Trưởng các đoàn thể ở khu phố và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí báo cáo viên phổ biến các nội dung cốt lõi, những điểm mới của ba Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Nghị quyết số 26-NQ/TW nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 02 trọng tâm và 05 đột phá nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ 07 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Đồng thời, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng như phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với 11 nội dung cải cách và 05 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm mục tiêu cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: các Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng chí yêu cầu các đảng viên tham dự hội nghị viết thu hoạch về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 7 và những nội dung được nghe truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị. Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của phường đã đề ra.

Phường Đông Giang

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 66%

Tốc độ gió: 7 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2019-09-15