FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể quý III năm 2018(07/10/2018)

Sáng ngày 05/10/2018, UBND thành phố Đông Hà đã tổ chức phiên họp toàn thể nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. 

img

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng chủ trì phiên họp

Dự họp có đồng chí Trần Lam Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nhận định: Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 trong bối cảnh chung của cả nước và của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn thành phố, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm 2018 đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 18.138 tỷ đồng (đạt 75,8%KH năm), tăng 15,9% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN cá thể ước thực hiện 686,980 tỷ đồng, đạt 75,8% kế hoạch năm và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng diện tích gieo trồng lúa đạt 1.984,3 ha, năng suất lúa bình quân ước đạt 51,37 tạ/ha, tăng 8,89 tạ/ha; sản lượng lúa ước đạt 10.194,3 tấn, tăng 1.546 tấn so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 224,257 tỷ đồng, đạt 89,51% KH thành phố; thành phố đã tích cực làm việc với các tổ chức, các ngành để tranh thủ thêm nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, chất lượng giáo dục cho học sinh tiếp tục được cải thiện, tham gia các hội thi, kỳ thi cấp thành phố, cấp tỉnh và đạt kết quả cao. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng được tổ chức sôi nổi. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm thực hiện; các chế độ về an sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách giảm nghèo được thực hiện khá đồng bộ; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; công tác cải cách hành chính được nghiêm túc thực hiện; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định, việc thực hiện một số mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, dự án thuộc Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đem lại hiệu quả chưa rõ nét; nguồn thu trên địa bàn thành phố chưa thực sự bền vững, phụ thuộc lớn vào 5 doanh nghiệp do tỉnh phân cấp quản lý thu; trình trạng nợ đọng thuế tại một số doanh nghiệp còn khá lớn; tiến độ thực hiện các công trình XDCB vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch; công tác GPMB mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa thực sự chặt chẽ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình; tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn diễn ra một số nơi; tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên trường học ảnh hưởng đến hiệu quả trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các trường học; việc quản lý, theo dõi công tác dạy thêm, học thêm tại các trường chưa triệt để; tình trạng người lang thang xin ăn còn xảy ra; tình hình đơn thư của công dân tiếp tục có xu hướng ngày càng tăng về số lượng, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp. Tình hình phạm pháp, trộm cắp, tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác ngày càng diễn ra lộ liễu, công khai. Công tác tham mưu quản lý nhà nước, thực thi nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị, UBND phường vẫn còn thiếu chủ động và quyết liệt...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng đã đánh giá sơ bộ những kết quả nổi bật trong thời gian qua, những khó khăn tồn tại, một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh: thời gian còn lại của năm 2018 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn và nặng nề, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường với tinh thần quyết tâm cao, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu theo Kết luận 12-KL/TU ngày 11/12/2017 của BCH Đảng bộ thành phố khóa XII và Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND thành phố đã đề ra.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND & UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:30:00
ngày 2019-03-21