FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức giám sát chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố(26/10/2018)

Sáng ngày 24/10/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do ông Phan Cao Lợi - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. 

img

Giám sát chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

Thành phần Đoàn giám sát có bà Phạm Thị Bích Ngọc - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế và một số đại biểu HĐND thành phố. 

Dự làm việc với Đoàn giám sát có ông Trần Lam Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo UBND thành phố; đại diện Thường trực UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng; lãnh đạo, tổ trưởng các Tổ giải phóng mặt bằng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trong 10 tháng đầu năm 2018; một số khó khăn, vướng mắc và giải pháp, kiến nghị trong thời gian đến.

Xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ thực hiện của các dự án trên địa bàn. Vì vậy, năm 2018, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chọn giải phóng mặt bằng là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề năm để tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đây là điều kiện thuận lợi cơ bản nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Trong năm 2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với 49 công trình; trong đó, có một số công trình trọng điểm, tính chất khá phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rất lớn như: các công trình thuộc dự án GMS, Công trình Cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu, hệ thống giao thông thành phố và nhiều công trình giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất.

Qua triển khai nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2018, Đoàn nhận thấy Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã có nhiều cố gắng, bám sát Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 01/11/2011 của Thành ủy; Quyết định 1546/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong bối cảnh biến động nhân sự lãnh đạo của Trung tâm, song đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu UBND thành phố tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ; phương án tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất; đến nay đã hoàn thành công tác GPMB 14 công trình chuyển tiếp (chiếm tỷ lệ 28,6%) và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình còn lại. Ngoài ra, Trung tâm đã chủ động tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy chế; phối hợp rà soát, đề xuất ban hành quy chế phối hợp mới phù hợp với điều kiện thực tiễn; đề xuất điều chỉnh một số chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh; chủ động tham mưu, tổ chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết quả cao, đến nay đã tổ chức 04 phiên đấu giá, với tổng giá trị trúng đấu giá đạt trên 110 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đoàn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố trong thời gian vừa qua.

Tại buổi giám sát, các thành viên đã chỉ ra những khó khăn và nguyên nhân chậm trễ trong công tác GPMB. Đồng thời đã đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố trong thời gian đến cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 01/11/2011 của Thành ủy; Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND thành phố; Chủ trì, chủ động hơn nữa công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan để thực hiện tốt các bước lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ; phương án tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB theo thứ tự ưu tiên; triển khai thực hiện quyết liệt, đến cùng để giải quyết dứt điểm, không để tình trạng dễ làm khó bỏ, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, nhất là các dự án vốn của Trung ương và tỉnh hỗ trợ. Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các phường thực hiện công khai dự án, triển khai kế hoạch GPMB thông qua tổ chức họp dân để triển khai, đảm bảo công khai, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Chủ động hơn trong việc phối hợp Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể các phường tổ chức đối thoại để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Áp dụng tối đa các chính sách GPMB theo quy định, nhất là các chính sách đặc thù tại Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; thường xuyên quát triệt, yêu cầu cán bộ tham gia thực hiện công tác GPMB nghiên cứu, cập nhật các chế độ chính sách, nâng nghiệp vụ và thái độ làm việc, gần gũi và sâu sát với người dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lập phương án tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất đảm bảo công khai, kịp thời; hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất tại thực địa kịp thời. Tham mưu tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đã tính đúng, tính đủ, đúng quy trình về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà vẫn cố tình chây ỳ, không chấp hành, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; chủ động tham mưu xử lý các vướng mắc trong GPMB, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến kết luận của UBND thành phố./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND & UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-05-25