FE_View_Detail

Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(04/11/2018)

Chiều ngày 02/11/2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

img

Hội nghị chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phan Cao Lợi- UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố.

Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND thành phố; Phó trưởng 02 Ban HĐND thành phố; Lãnh đạo Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Kỳ họp thứ  Tám - HĐND thành phố khoá XI là kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 nhằm tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2018; quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; xem xét một số nội dung báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố; Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân thành phố; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Thông báo của UBMTTQVN. Ngoài ra, kỳ họp lần này tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo quy định; thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp dự kiến thông qua 07 Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các thành viên cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Tám, tham gia bổ sung một số ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị các báo cáo, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp,…Đồng thời, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, phân công các ngành liên quan tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo theo yêu cầu; UBMTTQVN thành phố phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám đảm bảo theo đúng luật định; các đơn vị được phân công nhiệm vụ tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị để kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Theo đó, kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố khóa XI dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày, khoảng từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND & UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 66%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:30:00
ngày 2019-05-25