FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà hưởng ứng Ngày Pháp luật và tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận Thông tin, Luật Khiếu nại(09/11/2018)

Ngày 08/11/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố phối hợp với Thành đoàn Đông Hà tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố phát biểu tại hội nghị

Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 quy định: "Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội". Trên địa bàn thành phố, các hoạt động của Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên và liên tục hàng năm bằng nhiều hình thức khác nhau: tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; lồng ghép vào các hội thi, cuộc thi, sinh hoạt dưới cờ; đăng tin bài trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, trên trang thông tin điện tử của các đơn vị; thu đĩa để phát trên hệ thống truyền thanh thành phố; xây dựng chuyên mục Tuyên truyền chính sách, giáo dục pháp luật phát sóng vào thứ 4 hàng tuần trên Đài Truyền thanh Đông Hà; phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Trị xây dựng các phóng sự liên quan đến pháp luật; tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền viên pháp luật; xây dựng tủ sách pháp luật…

Qua 5 năm thực hiện, ý nghĩa của Ngày Pháp luật đang dần thấm sâu trong đời sống xã hội. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và đông đảo nhân dân, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Dần dần, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu và tuân thủ pháp luật trong công tác và trong đời sống hàng ngày, hạn chế những sai sót xảy ra trong hoạt động quản lý nhà nước và góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018. Luật quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Theo đó, Luật quy định những thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện cũng như các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, xác định những thông tin phải được công khai để công khai theo hình thức phù hợp, dễ tiếp cận. Ngoài ra, Luật còn quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân...

Luật Khiếu nại năm 2011 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012. Ngay từ khi Luật được ban hành, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã tổ chức phổ biến, và trong những năm qua, Luật Khiếu nại đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Thực hiện các quy định của Luật, các vụ việc khiếu nại đã được xem xét, giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình khiếu nại có chiều hướng phức tạp, một số người dân do chưa nắm rõ các quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại nên khiếu nại vượt cấp, gửi đơn đến nhiều cơ quan; có người lợi dụng quyền khiếu nại để có những hành động gây rối trật tự công cộng, đăng tải những nội dung không đúng sự thật lên mạng xã hội; mặt khác, việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của một số cơ quan, UBND phường còn lúng túng. Vì vậy, việc làm rõ những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại lần này giúp cho các cơ quan, đơn vị, UBND phường áp dụng đúng pháp luật và giúp nhân dân gửi đơn khiếu nại đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Luật Tiếp cận thông tin và Luật Khiếu nại là những văn bản luật liên quan trực tiếp đến công tác của cán bộ, công chức, viên chức và đời sống nhân dân; việc tìm hiểu và thực hiện các quy định của pháp luật vừa góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vừa nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Hồng Oanh - Phòng Tư pháp thành phố

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 66%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:30:00
ngày 2019-05-25