FE_View_Detail

Bế mạc Kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(20/12/2018)

          Sau hai ngày làm việc tích cực và khẩn trương, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

img

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết tại kỳ họp

Kỳ họp thứ Tám – HĐND thành phố khóa XI đã thông qua 7 Nghị quyết về: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2019; dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách thành phố địa phương năm 2019; Nghị quyết về phân bổ vốn XDCB thành phố năm 2019; thông qua các kỳ họp HĐND thành phố năm 2019; xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, ông Hồ Sỹ Trung – UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: các nội dung được xem xét và thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2019 và các năm tiếp theo; theo đó đề nghị UBND thành phố sớm cụ thể hoá các Nghị quyết của HĐND thành phố mới ban hành; kịp thời thực hiện giao dự toán ngân sách Nhà nước, giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND thành phố đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân, cử tri thành phố giao phó. 

Sau kỳ họp, HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố, Người đứng đầu các cơ quan liên quan cần tổ chức thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước HĐND và cử tri trong toàn thành phố, làm cơ sở để HĐND thành phố giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Các vị đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của kỳ họp và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu.

          Kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc vào lúc 17h00 ngày 18/12/2018./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2019-06-20