FE_View_Detail

Chi cục Thuế thành phố Đông Hà nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018(03/01/2019)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các phường, sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp và người nộp thuế; cùng với sự quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp thu thuế gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, Chi cục Thuế thành phố Đông Hà đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2018.

img

Chi cục thuế Đông Hà triển khai nhiệm vụ năm 2018

Năm 2018 là năm thứ hai thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 – 2020, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán HĐND tỉnh giao là 360,6 tỷ đồng, HĐND thành phố giao 361,68 tỷ đồng; trong đó thu đấu giá quyền sử dụng đất là 110 tỷ đồng. Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội có các yếu tố thuận lợi, nhưng vẫn còn có nhiều khó khăn thách thức, tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách, với chi tiêu thu ngân sách đã giao thì đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Xác định nhiệm vụ thu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Cục Thuế, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, để hoàn thành dự toán được giao, từ những ngày đầu năm, Chi cục Thuế thành phố Đông Hà đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách. Đã phối hợp các ban ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 06/CT-TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố; tổ chức họp BCĐ thu ngân sách thành phố để triển khai nhiệm vụ năm 2018, kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế các phường; giao chỉ tiêu nộp ngân sách đối với các doanh nghiệp trên địa bàn được phân cấp quản lý thu; phối hợp tham mưu ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018, triển khai thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân... Các cơ quan, ban ngành chức năng thành phố và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hổ trợ kịp thời trong công tác thu ngân sách; cùng với sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, Chi cục Thuế đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý thuế, đến ngày 31/12/2018 tổng thu ngân sách trên địa bàn là 479,96 tỷ đồng, đạt 133% dự toán HĐND tỉnh, đạt 132,7% dự toán HĐND thành phố, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2017; loại trừ thu tiền sử dụng đất và thu khác (đấu giá lô quầy tại chợ, thu tại phường…), thu ngân sách là 292,65 tỷ đồng, đạt 115% dự toán HĐND tỉnh, đạt 128% dự toán HĐND thành phố, tăng 52% so với cùng kỳ. Đặc biệt năm nay tất cả các chỉ tiêu thu ngân sách của Chi cục đạt và vượt dự toán; các Đội Thuế có số thu đã hoàn thành vượt dự toán được giao.

Ngoài các nguồn thu tăng, đạt vượt dự toán thì công tác kiểm tra cũng đem lại kết quả khả quan, đã xử lý truy thu và xử phạt đối với 175 doanh nghiệp có vi phạm, số tiền truy thu 3,52 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính 1,13 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 1,13 tỷ đồng và giảm lỗ 6,54 tỷ đồng; Đồng thời, kiểm tra, rà soát các trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 02 nơi trở lên đã phát hiện, xử lý đối với 56 trường hợp kê khai không đúng quy định, truy thu và xử phạt 202 triệu đồng. Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn của các hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển, qua kiểm tra đã xử lý truy thu và xử phạt hành chính về kê khai thuế, vi phạm sử dụng hóa đơn đối với 31 trường hợp có vi phạm, với số tiền là 56 triệu đồng.

Công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, các Đội Thuế phối kết hợp UBND phường đã triển khai quyết liệt rà soát toàn diện hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa vào quản lý thu thuế, kết quả đã đưa vào quản lý tăng thêm 645 hộ quản lý danh bạ; đối với thu thuế hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, Chi cục thuế đã tích cực triển khai và phối hợp với Sở Xây dựng; Phòng Quản lý đô thị thành phố để cung cấp thông tin về cấp Giấy phép xây dựng, đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… để triển khai thu thuế đối với các công trình xây dựng nhà ở tư nhân. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Chi cục thuế đã tập trung rà soát, xử lý nợ chờ điều chỉnh, nợ đang xử lý, số thuế nộp thừa trên sổ theo dõi nộp thuế để đảm bảo thu đúng, thu đủ số thuế còn nợ. Đôn đốc thu, nộp, cưỡng chế thu hồi nợ thuế trên 90 ngày, Chi cục đã ban hành cưỡng chế nợ thuế 417 đơn vị, trong đó cưỡng chế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản, trích tiền tài khoản từ Ngân hàng 386 đơn vị; cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 31 đơn vị; Công khai doanh nghiệp nợ tiền thuế lên phương tiện thông tin đại chúng 30 đơn vị; tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thu hồi nợ thuế ra quân 2 đợt với số tiền thuế nợ thu được 6,1 tỷ đồng...

Cùng với tăng cường các giải pháp thu thuế, chống thất thu thuế, Chi cục Thuế đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo chương trình, kế hoạch chung của toàn ngành nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác lập bộ thuế khoán, lập bộ thuế phi nông nghiệp, quản lý ấn chỉ thuế phi nông nghiệp mới… Đến nay, công tác hỗ trợ người nộp thuế luôn đổi mới các hình thức tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn các chính sách thuế mới cho người nộp thuế; tổ chức đối thoại với người nộp thuế nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; kê khai và nộp thuế điện tử hầu hết đạt tỷ lệ theo quy định.Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức; đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ người nộp thuế của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Thành tích đạt được trong năm 2018 là nhờ sức mạnh của hệ thống chính trị của thành phố đã lãnh đạo quyết tâm thực hiện vượt chỉ tiêu thu ngân sách; sự phấn đấu nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Thuế đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.  

Nguyễn Chơn Thiện – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Đông Hà

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2019-06-20