FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019(08/01/2019)

Ngày 07/01/2019, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.


img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng phát biểu kết luận tại Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, các đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Trưởng, phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và Chủ tịch UBMTTQVN các phường.

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. Dự thảo Chương trình công tác năm 2019 được xây dựng với 95 nội dung; Kế hoạch hành động của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với 07 nhóm giải pháp chủ yếu đã tập trung bám sát Kết luận số 15-KL/TU ngày 14/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; theo đó, năm 2019 thành phố tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” nhằm tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và trật tự đô thị, tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, góp phần tích cực trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị thành phố; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong việc triển khai xây dựng tuyến phố văn minh, phường văn minh gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Tại hội nghị, Trưởng Phòng Kinh tế đã phát biểu về một số giải pháp chủ yếu triển khai Kế hoạch phát triển thương mại, công nghiệp – TTCN trên địa bàn thành phố đến năm 2020; giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị giai đoạn 2016-2020 trong năm 2019, trong đó đã đề xuất một số mô hình triển khai nhân rộng; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin đã phát biểu một số giải pháp về xây dựng phường văn minh, tuyến phố văn minh đô thị, việc triển khai xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử; Chủ tịch UBND Phường 1 đã đưa ra một số giải pháp và cam kết trách nhiệm của phường trong thực hiện về quản lý trật tự gắn với xây dựng phường văn minh, tuyến phố văn minh; đại diện lãnh đạo Công an thành phố đã phát biểu về một số giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Trưởng Phòng Quản lý đô thị phát biểu về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch gắn với thực hiện chủ đề năm 2019…

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chí bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung dự thảo Chương trình công tác và Kế hoạch hành động, ghi nhận những ý kiến đóng góp, những nội dung cam kết của một số phòng ban, đơn vị; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ các đơn vị thực hiện trong năm 2019, cụ thể: thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực thành phố có lợi thế; thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu và nuôi dưỡng nguồn thu, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách. Thực hiện tốt năm chủ đề 2019, tích cực phối hợp thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; quản lý tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công ích, quan tâm đầu tư các công trình trang trí công cộng, góp phần xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tích cực xúc tiến, kêu gọi đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung nguồn lực và thực hiện tốt công tác GPMB để các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thực hiện đúng tiến độ. Quan tâm chăm lo, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đông Hà gắn với kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Trị; thực hiện có hiệu quả công tác y tế, dân số, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII và kế hoạch của Thành ủy; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường trên cơ sở chương trình công tác và kế hoạch hành động của UBND thành phố, khẩn trương triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch của đơn vị và tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2019-06-20