FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019.(23/02/2019)

Ngày 21/02/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng lãnh đạo, viên chức và người lao động đang công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2018, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng được giao quản lý dự án đối với 76 công trình có bố trí kế hoạch vốn (trong đó gồm 60 công trình chuyển tiếp, 16 công trình khởi công mới) với tổng nguồn vốn gần 142,5  tỷ đồng; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với 14 công trình... đây là nhiệm vụ khá nặng nề, khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và người lao động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố cùng với sự phối hợp khá tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã thực hiện và cơ bản giải ngân 100% nguồn vốn được bố trí; tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 11 công trình; cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 09/32 công trình; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng kế hoạch...  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý dự án vẫn còn những mặt hạn chế: Tiến độ thi công một số công trình còn chậm trễ; việc rà soát năng lực nhà thầu một số công trình chưa được quan tâm thực hiện, một số trường hợp vi phạm hợp đồng chưa được nghiêm túc xử lý; công tác đấu thầu qua mạng còn lúng túng; đã quan tâm, phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên vai trò của cơ quan chủ đầu tư chưa rõ nét; quá trình thực hiện thiếu chủ động báo cáo, tham mưu đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc; công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa nhịp nhàng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng, thành tích đã đạt được của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố trong năm 2018. Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch Phạm Văn Dũng yêu cầu Ban Quản lý dự án cần phát huy kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục các hạn chế từ các năm trước làm cơ sở để triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cho năm 2019, trong đó cần tập trung vào các nội dung: Chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện chi tiết đối với từng công trình, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn, gắn trách nhiệm đối với từng cá nhân tham gia quản lý dự án; định kỳ hàng tháng, quý báo cáo UBND thành phố tiến độ thực hiện các dự án để theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, tránh trường hợp phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần. Rà soát năng lực đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, đảm bảo lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm để thực hiện các dự án. Tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thống nhất kế hoạch giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện. Tổ chức giao ban công tác giải phóng mặt bằng hàng tháng để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; thực hiện việc nghiệm thu, giải ngân, thanh toán, quyết toán nguồn vốn các công trình theo đúng quy định và kế hoạch đề ra...

Năm 2019, khối lượng công việc tương đối lớn, đòi hỏi tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng thành phố Đông Hà văn minh, giàu đẹp./.

Trần Nhật Huy - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

33oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:30:00
ngày 2019-09-18