FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019(01/03/2019)
img

Các khối thi đua của thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2019 trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố

Ngày 28/02/2019, UBND thành phố tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2019 nhằm phát động cả hệ thống chính trị, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố tích cực thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 10 năm Đông Hà trở thành thành phố, 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Trị, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và các sự kiện quan trọng của đất nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố nhấn mạnh: Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, là thời điểm cần tăng tốc toàn lực thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020, Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020, là năm Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2022, đồng thời cũng là năm kỷ niệm 10 năm Đông Hà trở thành thành phố (11/8/2009-11/8/2019) và kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 - 01/7/2019), nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019 là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang của thành phố cần phải nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Mỗi một cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện với khí thế sôi nổi;  phát huy tinh thần sáng tạo, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, góp phần xây dựng thành phố Đông Hà giàu đẹp, văn minh, thân thiện, nghĩa tình.

Tại hội nghị, các khối thi đua của thành phố đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019 và thực hiện công tác khen thưởng thành tích công tác năm 2018.   

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

33oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:30:00
ngày 2019-09-18