FE_View_Detail

Lãnh đạo UBND thành phố làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà(07/03/2019)

Chiều ngày 05/3/2019, UBND thành phố đã có phiên làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 của đơn vị.

img

UBND thành phố làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà

Tham dự phiên làm việc có Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng; đại diện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND thành phố và Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.

Tại buổi làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyên môn năm 2018, nhiệm vụ đề ra năm 2019 và một số đề xuất, kiến nghị liên quan nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới. Tại phiên làm việc, các đại biểu cũng đã nghe 15 ý kiến thảo luận của Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2018 của ngành giáo dục và đào tạo, bên cạnh đó cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố như: công tác quản lý tài chính ở các đơn vị trường học còn nhiều yếu kém; công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm vẫn còn lỏng lẻo; công tác quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận chưa được quan tâm thực hiện... Về nhiệm vụ trong năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phòng khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu; đồng thời triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2019. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: tổ chức đánh giá, sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2025; tiếp tục phối hợp tham mưu việc sắp xếp lại các trường học bảo đảm hiệu quả hoạt động dạy và học; chú trọng công tác quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tăng cường giáo dục về đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh gắn với nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của thành phố.  

Lê Thị Nhật Linh - Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 66%

Tốc độ gió: 7 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2019-09-15