FE_View_Detail

Chiều ngày 13/3/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm rà soát, chuẩn bị sẵn sàng ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(13/03/2019)
img

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại điểm cầu thành phố Đông Hà

Tham dự tại điểm cầu thành phố Đông Hà có đồng chí Trần Lam Sơn - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Tăng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố, cùng thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại thành phố.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê. Thông tin từ Tổng điều tra dân số và nhà ở rất quan trọng, cần thiết và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt thông tin từ Tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ yêu cầu thông tin của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là một hoạt động thống kê phức tạp, có quy mô lớn và liên quan đến toàn thể nhân dân, bao gồm thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư... phục vụ xây dựng và đánh giá các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2020, giai đoạn 2020 - 2030 cũng như các chính sách khác liên quan đến người dân.

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan, thời gian qua thành phố Đông Hà đã khẩn trương triển khai các nội dung công việc theo Kế hoạch của Trung ương phục vụ cuộc Tổng điều tra như: thành lập Ban Chỉ đạo và tuyển chọn điều tra viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng phương án điều tra; tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra; triển khai thu thập số liệu có liên quan... Nhìn chung, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được triển khai các bước đảm đảo đúng quy trình và cơ bản hoàn thành, sẳn sàng thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng kế hoạch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tập trung truyền thông, vận động toàn thể nhân dân tham gia Tổng điều tra bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh: kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 không đơn thuần là số liệu thống kê, không chỉ phản ánh được số lượng chính xác, khách quan mà phải đánh giá được cả chất lượng dân cư, thực trạng ở nhà hiện nay của cả nước để phục vụ cho các mục tiêu của Tổng điều tra. Do vậy, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, địa phương quan tâm tới công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ để thu thập thông tin giữa các địa bàn có đặc điểm phân bổ dân cư khác với trước đây bảo đảm số liệu xác thực.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-07-11