FE_View_Detail

UBND thành phố làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019(15/03/2019)

Sáng ngày 14/3/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng đã chủ trì buổi làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng chủ trì buổi làm việc

 Năm 2018, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã bám sát Kế hoạch hành động, chương trình công tác và chức năng nhiệm vụ phụ trách để triển khai nhiệm vụ công tác; khối lượng công việc khá lớn, tuy nhiên tập thể lãnh đạo, công chức, người làm việc của Phòng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã tham mưu UBND thành phố hoàn thành và vượt 3 chỉ tiêu quan trọng mà HĐND thành phố giao (tỷ lệ giải quyết việc làm, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo), công tác quản lý nhà nước về  lao động đi làm việc nước ngoài được tăng cường và có nhiều bước tiến rõ nét; công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng quy định; công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới, tệ nạn xã hội được quan tâm thực hiện và có trách nhiệm; công tác quản lý tài chính thực hiện nghiêm túc và đúng quy định; tham mưu UBND thành phố thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn, sinh sống nơi công cộng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được trong năm vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một số công việc triển khai còn chậm, chế độ thông tin, báo cáo còn thiếu kịp thời, mức độ bám sát nhiệm vụ chưa cao, một số vấn đề phát sinh chưa kịp thời tháo gỡ, chất lượng tham mưu văn bản đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu...  

Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch Nguyễn Tăng yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cần phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế đã nêu; đồng thời triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2019. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: tham mưu UBND thành phố thực hiện các giải pháp hữu hiệu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KTXH năm 2019 mà Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tiếp tục rà soát hồ sơ còn tồn đọng, giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách đối với người có công; quan tâm chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; thường xuyên đôn đốc các phường thực hiện chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách đảm bảo đúng quy định; công tác bảo trợ xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc, trẻ em và bình đẳng giới cần tiếp tục được đẩy mạnh. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lưu trữ, tra cứu hồ sơ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Trần Thị Phương Thảo - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-05-25