FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể Quý I năm 2019(03/04/2019)

Thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND thành phố; sáng ngày 02/4/2019, UBND thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

img

Toàn cảnh phiên họp toàn thể UBND thành phố quý I năm 2019

Dự phiên họp có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, đồng chí Hồ Sỹ Trung, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN và lãnh đạo các đoàn thể thành phố; Trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch UBND các phường.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Bám sát Kết luận số 15-KL/TU ngày 14/12/2018 của BCH Đảng bộ thành phố khoá XII, Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực, ban hành và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chương trình công tác, kế hoạch hành động với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và hành động cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, địa phương, đến nay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác quý I năm 2019 cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra

Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố diễn ra sôi động; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Quý I năm 2019 ước thực hiện 7.700 tỷ đồng, đạt 27,9% kế hoạch năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp cá thể ước thực hiện 238,032 tỷ đồng, đạt 23,2% kế hoạch năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2020; sản xuất nông nghiệp đảm bảo lịch thời vụ và cơ cấu giống, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm 80,2%. Các giải pháp thu ngân sách được tập trung chỉ đạo, thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 97,555 tỷ đồng, đạt 21,8% dự toán HĐND tỉnh và đạt 20,8% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 13,06% so với cùng kỳ năm 2018.

Tích cực thực hiện Kế hoạch thực hiện năm chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị; công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, hoàn thành tốt việc xây dựng các pano hoa, điểm trang trí hoa và các tuyến hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Tích cực làm việc với các tổ chức, các ngành để tranh thủ thêm nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị.

Công tác giáo dục, văn hóa thông tin được tập trung chỉ đạo; chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, công tác giảm nghèo, lao động việc làm được thực hiện tốt. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 64-KH/TU và Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/5/2018 về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chú trọng công tác cải cách hành chính; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố...   

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I vẫn còn một số khó khăn: Dịch tả lợn Châu Phi diễn ra trên diện rộng của cả nước đã tác động, ảnh hưởng xấu đến tình hình chăn nuôi, kinh doanh, tiêu thụ thịt lợn nói riêng; tác động chung đến mặt bằng giá cả các mặt hàng thực phẩm khác. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn XDCB còn chậm, chưa đảm bảo theo yêu cầu. Công tác GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc; việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản trên đất tại một số địa phương còn lúng túng. Công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị ở một số phường còn thiếu thường xuyên, việc quản lý đất đai chưa chặt chẽ. Tình trạng thiếu biên chế giáo viên đứng lớp, cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư nhưng một số trường còn chưa đảm bảo. Tình hình đơn thư của công dân với nhiều vụ việc có tính chất ngày càng phức tạp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Tại phiên họp, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và định hướng nhiều nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng đã khái quát tình hình kinh tế - xã hội, nhấn mạnh 4 điểm nổi bật mà thành phố đạt được trong quý I/2019, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, các phường trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại cần tập trung giải quyết. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 theo Chương trình công tác, Kế hoạch hành động năm 2019 của UBND thành phố, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Khu ẩm thực và Chợ đêm Phường 2; phối hợp nhà đầu tư để xây dựng Chợ Phường 5, kêu gọi đầu tư các khu đô thị trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB, tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư phát triển; tiết kiệm chi ngân sách, rà soát các nguồn thu, chuẩn bị các nội dung làm việc với Cục Thuế tỉnh; phối hợp hoàn thành Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; UBND các phường chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết bất hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; tăng cường công tác quản lý đất đai, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; kiểm soát tốt các thủ tục hành chính; chuẩn bị các điều kiện tổ chức chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009-11/8/2019) gắn với kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019); hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tăng  cường quản lý việc dạy thêm, học thêm; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư; tăng cường công tác thanh tra việc quản lý đất đai tại các phường; đảm bảo ninh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ,...

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường với tinh thần quyết tâm cao, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ và tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND thành phố đề ra./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Các tin khác:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2020-11-26