FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà họp bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân, hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân trên địa bàn thành phố(05/04/2019)

Sáng ngày 03/4/2019, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân, hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân trên địa bàn thành phố.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng phát biểu kết luận tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp, về phía tỉnh có đại diện lãnh đạo: Cục Thuế tỉnh; Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ - Dự toán - Cục Thuế; Phòng Kỹ thuật hạ tầng - Sở Xây dựng; phía thành phố có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Nghiệm - Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị; Đội Trật tự Xây dựng; Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố; lãnh đạo Chi cục Thuế, Đội trưởng các đội thuế liên quan và Chủ tịch UBND các phường.

Tại cuộc họp, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố đã báo cáo tình hình triển khai công tác  quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân, hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân trên địa bàn thành phố, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và một số kiến nghị đề xuất; các thành viên dự họp đã tham gia thảo luận các nội dung, đề xuất nhiều giải pháp tổ chức thực hiện.

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân và tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân; đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và bước đầu đạt một số kết quả. Tuy nhiên, việc triển khai công tác quản lý thuế đối với hai lĩnh vực nói trên trong thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn: công tác chỉ đạo thực hiện còn thiếu sự đồng bộ và quyết liệt, việc tuyên truyền tại một số địa phương tính hiệu quả chưa cao; một số đơn vị nhà thầu, cá nhân chưa có ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế;...

Tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân, hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng thời nhấn mạnh: Nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, cần tăng cường công tác tuyên truyền về trách nhiệm của các chủ thầu, các cá nhân trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân; Chi cục Thuế hướng dẫn các thủ tục liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động phối hợp rà soát, tổng hợp những trường hợp đang thực hiện xây dựng nhà ở tư nhân, kinh doanh vận tải tư nhân trên địa bàn để có kế hoạch thu thuế; đề xuất khen thưởng đối các nhà thầu, cá nhân chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế và những đơn vị, cá nhân xuất sắc trong công tác thu thuế; nghiên cứu xây dựng Chỉ thị của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân, hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân trên địa bàn thành phố; đề xuất Cục thuế tỉnh chỉ đạo nhân rộng việc thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên toàn địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính công bằng trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Triển khai đồng loạt công tác kiểm tra hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn các phường, thời gian triển khai từ ngày 10/4 - 20/4/2019; gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường trong kết quả thực hiện quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân, kinh doanh vận tải tư nhân trên địa bàn phường, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND các phường. Theo đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với ngành thuế để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn thành phố, đảm bảo theo dự toán đề ra./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND & UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2020-11-26