FE_View_Detail

UBND thành phố làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Đông Hà về triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019(09/04/2019)

Ngày 05/4/2019, UBND thành phố đã có phiên làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Đông Hà để triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng chủ trì buổi làm việc, tham dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 04/01/2019, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) thành phố Đông Hà. Hiện tại, Trung tâm GDNN-GDTX thành phố có 03 cơ sở với đội ngũ cán bộ, công viên chức và người lao động gồm 56 người. Sau khi sáp nhập, mặc dù có nhiều khó khăn nhất định: Bộ máy nhân sự có nhiều thay đổi; việc sắp xếp, bố trí công việc đối với một số vị trí công tác còn gặp khó khăn;  chế độ tiền lương và một số khoản chi khác do còn vướng mắc nên chưa thể giải quyết kịp thời... Tuy nhiên bằng sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và đoàn kết của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, hoạt động dạy và học đang dần đi vào nền nếp và ổn định.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng đánh giá cao những nổ lực của đội ngũ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX, đồng thời đánh ghi nhận những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong công tác giáo dục thường xuyên và công tác đào tạo nghề cho lao động phổ thông thời gian qua. Để triển khai có hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2019, sớm ổn định tổ chức bộ máy sau khi sáp nhập, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Phòng Nội vụ tích cực phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định, hoàn thành hồ sơ Đề án vị trí việc làm của Trung tâm GDNN-GDTX, làm cơ sở để sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đảm bảo hợp lý, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ; Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất để có phương án quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả. Về phía Trung tâm, Phó Chủ tịch Nguyễn Tăng yêu cầu cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, đào tạo nghề cho người lao động, lựa chọn lĩnh vực đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tế; chủ động liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tìm kiếm việc làm cho người lao động sau khi đào tạo. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm tạo bước phát triển đột phá trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND thành phố đã đề ra.

Trần Thị Phương Thảo - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2020-11-26