FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Đặc Xá, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước(13/04/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 20/3/2019 của UBND thành phố về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 12/4/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Đặc xá, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, Công an thành phố, các phường và 83 khu phố trưởng trên địa bàn thành phố.

img

Thành phố Đông Hà tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Đặc Xá, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. Luật Đặc xá năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019, gồm 6 chương, 38 điều. Luật quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá. So với Luật Đặc xá năm 2007, Luật Đặc xá năm 2018 có nhiều điểm mới như quy định 16 tội không được đề nghị đặc xá; đối với một số tội mà người kết án chưa bồi thường thiệt hại xong nhưng đáp ứng được các điều kiện vẫn được đặc xá; người đang chấp hành án phạt có quyền làm đơn đề nghị đặc xá; tờ trình và dự thảo Quyết định về đặc xá phải được trình Chủ tịch nước chậm nhất là 60 ngày trước thời điểm đặc xá để Chủ tịch nước xem xét, ban hành Quyết định về đặc xá; Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì công bố Quyết định đặc xá.

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2018; các quy định của Luật liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019; các nội dung còn lại của luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Luật quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, Luật quy định bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng trong 15 lĩnh vực, đó là thông tin về chính trị; thông tin về quốc phòng, an ninh, cơ yếu; thông tin về lập hiến, lập pháp, tư pháp; thông tin về đối ngoại; thông tin về kinh tế; thông tin về tài nguyên và môi trường; thông tin về khoa học và công nghệ; thông tin về giáo dục và đào tạo; thông tin về văn hóa, thể thao; lĩnh vực thông tin và truyền thông; thông tin về y tế, dân số; thông tin về lao động, xã hội; thông tin về tổ chức, cán bộ; thông tin về thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thông tin về kiểm toán nhà nước. Các thông tin này được phân loại thành 03 độ mật là Tuyệt mật, Tối mật và Mật. Luật cũng quy định về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, đó là 30 năm đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật; 20 năm đối với bí mật nhà nước độ Tối mật và 10 năm đối với bí mật nhà nước độ Mật. Ngoài ra, Luật còn quy định về gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; điều chỉnh độ mật; giải mật; tiêu hủy tài liệu, vật chưa bí mật nhà nước cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

 Tại hội nghị, báo cáo viên của Công an tỉnh đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, phân tích điểm mới của các luật, đồng thời hướng dẫn một số nghiệp vụ về bảo vệ bí mật nhà nước và hồ sơ đề nghị đặc xá. Qua đó, các thành phần tham dự hội nghị nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật nhà nước, tiếp thu những nội dung liên quan để tuyên truyền, vận động thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phạm Thị Hồng Oanh - Phòng Tư pháp Đông Hà

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2020-10-30