FE_View_Detail

UBND thành phố tổng kết công tác GPMB năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019(25/04/2019)

Ngày 25/4/2019, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác GPMB năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; thành viên Ban Chỉ đạo GPMB thành phố; đại diện lãnh đạo các phường; các hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong công tác GPMB năm 2018.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng đã trao tặng Giấy khen cho các hộ gia đình và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phối hợp thực hiện GPMB năm 2018

Công tác GPMB trên địa bàn thành phố trong năm qua đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chung tay vào cuộc một cách quyết liệt. Trong năm 2018 đã tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 59 công trình (trong đó 49 công trình do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thực hiện và 10 công trình do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện). Năm 2018, mặc dù số lượng công trình thực hiện GPMB trên địa bàn thành phố ít hơn năm 2017, nhưng tính chất phức tạp và khó khăn hơn, do các công trình chuyển tiếp chủ yếu còn lại các trường hợp vướng mắc khó giải quyết nhất là nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng; một số hộ dân không chấp hành và có đơn thư kiến nghị, khiếu nại kéo dài... Để tháo gỡ các vướng mắc, trong quá trình triển khai thực hiện, lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức nhiều phiên họp và nhiều buổi kiểm tra thực địa để xử lý; chủ động tổ chức tham vấn, tranh thủ ý kiến các ngành cấp tỉnh liên quan về việc thu hồi đất, phương án bồi thường hỗ trợ, giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền; đối với các trường hợp phức tạp, UBND thành phố đã chủ trì, mời Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQVN thành phố và các thành phần liên quan tổ chức gặp gỡ, đối thoại để giải quyết. Quá trình thực hiện, UBND thành phố đã ban hành trên 20 Thông báo kết luận và 40 văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện, từ đó đã giải quyết kịp thời đa số các trường hợp vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đến nay, đối với các công trình do Trung tâm PTQĐ thành phố thực hiện đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 17/49 công trình (còn lại 32 công trình chuyển tiếp thực hiện trong năm 2019), đã phê duyệt trên 100 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 80 tỷ đồng; bố trí giao đất và tái định cư đối với trên 130 trường hợp. Năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng được nâng lên rõ rệt. Quá trình thực hiện, phần lớn các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định đầy đủ, chính xác, đảm bảo theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế. Mặt khác, thành phố đã chủ động đề xuất UBND tỉnh và các ngành bổ sung kịp thời các chính sách hỗ trợ khác, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhằm giúp cho người dân đồng thuận, ổn định đời sống và sản xuất.

Có được những kết quả nói trên, ngoài sự vào cuộc cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, còn có sự phối hợp tích cực của các hộ gia đình, cá nhân liên quan trong công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động tại địa phương, nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho các hộ gia đình và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phối hợp thực hiện GPMB năm 2018.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số tồn tại hạn chế, những vướng mắc khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn: công tác phối hợp có lúc thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời; một số đơn vị làm chủ đầu tư chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm, tiến độ lập hồ sơ thu hồi đất còn chậm và chất lượng chưa cao; tiến độ và chất lượng xác nhận nguồn gốc đất đai của UBND một số phường chưa đảm bảo yêu cầu; công tác tuyên truyền vận động của UBND, UBMT một số phường chưa sâu rộng; năng lực chuyên môn của cán bộ thực hiện công tác GPMB chưa đồng đều, việc lập phương án còn lúng túng, chưa thực sự khoa học; chưa quyết liệt xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ, không chấp thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phối hợp thực hiện GPMB; đồng thời biểu dương và cảm ơn các hộ gia đình, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác GPMB thời gian qua. Xác định công tác GPMB năm 2019 vẫn rất nặng nề, chủ yếu là các công trình chuyển tiếp từ năm 2018 đang còn nhiều vướng mắc, khó khăn kéo dài; vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan, nhất là các Trung tâm Phát triển quỹ đất, các đơn vị chủ đầu tư và UBND các phường tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình công tác, kế hoạch về GPMB đã đề ra từ đầu năm, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau: Phải xác định công tác phối hợp GPMB để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn thành phố để triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất; phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm; quá trình phối hợp phải thực hiện nghiêm túc các Quy định về phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND thành phố. Trung tâm Phát triển quỹ đất phải xác định là lực lượng nồng cốt trong thực hiện phối hợp GPMB; tổ chức giao ban tiến độ định kỳ; chủ động phối hợp với các phòng, ban đơn vị có liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện; gắn trách nhiệm của từng cá nhân vào chất lượng và hiệu quả thực hiện của từng công trình cụ thể; cán bộ thực hiện công tác GPMB phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các chế độ chính sách, nâng cao nghiệp vụ, gần gũi và sâu sát với người dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân để tìm cách tháo gỡ các vấn đề phát sinh. Các đơn vị Chủ đầu tư, quản lý dự án phát huy trách nhiệm, chủ động phối hợp, tiếp tục có các giải pháp để nâng cao chất lượng hồ sơ đo đạc thu hồi đất, phương án thu hồi đất; phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm Phát triển quỹ đất để đôn đốc, bám sát tiến độ GPMB theo kế hoạch đề ra. UBND các phường phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trong quá trình đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất; thực hiện tốt nhiệm vụ xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản trên đất đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; chủ động tiếp xúc, đối thoại với các trường hợp vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện GPMB. Tiếp tục xác định giải pháp tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận là giải pháp then chốt trong công tác GPMB, vì vậy đề nghị UBMTTQVN, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến phường tiếp tục chung tay vào cuộc, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chính sách bồi thường hỗ trợ GPMB, tạo sự đồng thuận cao thực hiện tốt công tác GPMB trên địa bàn. Đề nghị các hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu tham dự hội nghị hôm nay, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tiếp tục là nhân tố điển hình để nhân rộng./.


Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2020-10-30