FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Chín - HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021(02/05/2019)

Ngày 26/4/2019 Thường trực HĐND phối hợp UBND, UBMTTQVN thành phố và các ngành đã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ Chín - HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

img

Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố cùng chủ trì hội nghị

Kỳ họp thứ Chín - HĐND thành phố khoá XI là kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 nhằm tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và quyết định bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 cùng một số nội dung quan trọng khác bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra.

Tại hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và các ngành đã đi đến thống nhất về thời gian, nội dung trình kỳ họp và phân công công tác chuẩn bị, cụ thể: báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố; báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín- HĐND thành phố; báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ Tám đến trước kỳ họp thứ Chín – HĐND thành phố; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND thành phố; dự kiến Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2020; báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của các Ban HĐND thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; thông báo của UBMTTQVN thành phố về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của Toà án nhân dân thành phố về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự thành phố về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ngoài những nội dung thường lệ, kỳ họp thứ Chín - HĐND thành phố khoá XI dự kiến xem xét một số nội dung: Đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2030; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021.

Về thời gian dự kiến tiến hành trong 02 ngày, khoảng từ ngày 10/6 đến 15/6/2019; tại Hội trường Trụ sở HĐND và UBND thành phố Đông Hà (Số 01 - Huyền Trân Công Chúa - thành phố Đông Hà).

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-09-29