FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước(14/05/2019)

Ngày 10/5/2019, thành phố Đông Hà phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng để thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước. Tham gia tập huấn là chủ tài khoản, người phụ trách kế toán tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường; chủ tài khoản, phụ trách kế toán, nhân viên văn thư lưu trữ và người phụ trách tin học tại các đơn vị trường học thuộc UBND thành phố.  

img

Hội nghị tập huấn sử dụng chữ ký số thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước tại Đông Hà

Hội nghị tập huấn tập trung vào 02 nội dung chính gồm: Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng (chứng thư số) do ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để ứng dụng trong việc ban hành văn bản điện tử; sử dụng chữ ký số để thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối các thủ tục hành chính Kho bạc Nhà nước.

Tại hội nghị tập huấn các học viên đã được trang bị các kiến thức liên quan chữ ký số; được hướng dẫn cài đặt và thao tác sử dụng chữ ký số trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước. Sau lớp tập huấn, thành phố sẽ tổ chức áp dụng thực hiện, góp phần tiết kiệm ngân sách, thời gian đi lại, hiện đại hóa thủ tục thanh toán Kho bạc Nhà nước.

Diễm Nhiên - Phòng Văn hóa và Thông tin

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2020-09-29