FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà triển khai công tác hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế(15/05/2019)

Ngày 14/5/2019, UBND thành phố Đông Hà phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm đánh giá tình hình hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng cùng đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, lãnh đạo Bưu điện tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng phát biểu tại hội nghị

Việc kê khai chính xác thành viên trong hộ gia đình tham gia BHYT có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý đối tượng tham gia BHYT, từ đó thống kê được tỷ lệ bao phủ người có tham gia BHYT/số dân; với mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu, cấp số định danh và quản lý BHYT theo từng hộ gia đình tiến tới tham gia BHYT bắt buộc trên toàn quốc.

Thực hiện Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, kinh phí hỗ trợ UBND cấp xã lập danh sách về việc tham gia BHYT hộ gia đình; Công văn số 4779/UBND-VX ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT; và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH tỉnh; BHXH thành phố đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 2127/UBND-VX ngày 31/10/2018 về việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT, theo đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Ngay từ khi triển khai, BHXH thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình cho UBND các phường và Bưu điện thành phố, BHXH thành phố cũng đã thực hiện ký hợp đồng thuê khoán công việc cập nhật biến động thành viên hộ gia đình với Bưu điện thành phố theo đúng quy định.

Đến nay, ngành BHXH thành phố đã cơ bản tạo lập xong cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT với thông tin của hơn 111.900 dân/khoảng 27.960 hộ gia đình trên toàn thành phố. Tuy nhiên, qua kiểm tra rà soát, việc lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT đạt kết quả chưa cao, dữ liệu hộ gia đình vẫn còn sai sót, trùng lặp, chưa được kê khai bổ sung đầy đủ, đặc biệt là biến động giảm chưa được khai báo để cập nhật giảm nhân khẩu trong hộ gia đình...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích những hạn chế trong quá trình thực hiện việc kê khai cập nhật số liệu, trong đó đã chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu như: công tác tuyên truyền phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc kê khai thành viên hộ gia đình cho người dân chưa được sâu rộng, dẫn đến người dân chưa hiểu, chưa chủ động kê khai biến động thành viên hộ gia đình; một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, thực hiện lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình; một số phường chậm phân công cán bộ phụ trách công tác lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình; một số cán bộ được giao nhiệm vụ lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình kiêm nhiệm nhiều công việc, lớn tuổi, chưa nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc kê khai thành viên hộ gia đình nên công tác cập nhật thiếu kịp thời, còn thiếu sót; công tác phối hợp giữ BHXH thành phố và ngành Bưu điện chưa thực sự chặt chẽ; công tác theo dõi đôn đốc, giám sát UBND các phường thực hiện thiếu thường xuyên; quản lý hộ tịch, hộ khẩu, thực hiện đăng ký việc khai sinh, kết hôn, khai tử,... còn nhiều bất cập, rất khó trong việc theo dõi, cập nhật khi có biến động về nhân khẩu. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị, địa phường và các cá nhân liên quan chưa kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý đối với các trường hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh...  

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng ghi nhận những nổ lực, cố gắng của BHXH thành phố, Bưu điện thành phố và UBND các phường trong thời gian vừa qua. Để sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, làm cơ sở tiến tới cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc quản lý đối tượng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người dân, người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, Phó Chủ tịch Nguyễn Tăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường phát huy vai trò, trách nhiệm của mình và tính chủ động, sáng tạo để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình, công tác cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT để người dân hiểu, chủ động kê khai./.

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2021-01-25