FE_View_Detail

Hỏa tốc:Giấy mời phiên họp toàn thể UBND thành phố quý 2 năm 2019,vào lúc 14h ngày 28/5/2019(đề nghị văn thư các đơn vị tải giấy mời kèm tài liệu gửi đến các thành phần có liên quan)(24/05/2019)
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2020-07-11