FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam(21/05/2019)

Ngày 21/5/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố và các phường; Công an, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 08/6/2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Luật Quốc phòng năm 2005. Luật có 7 chương, 40 điều; quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Luật Quốc phòng năm 2018 có 17 điểm mới được bổ sung, sửa đổi so với Luật Quốc phòng năm 2005, trong đó đáng chú ý là Luật đã bổ sung quy định chính sách nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh để phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp trong nước; xác định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực quốc phòng, nhấn mạnh vi phạm về bình đẳng giới; các quy định về biện pháp chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng, đối ngoại, bổ sung quy định khu vực phòng thủ thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định một số dự án đầu tư xây dựng ở những địa bàn trọng điểm phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng. Về tổ chức cơ quan quân sự, Luật quy định các cơ quan quân sự ở bộ, ngành trung ương phải có ban chỉ huy quân sự, ở địa phương thì có cơ quan thường trực là cơ quan quân sự địa phương cùng cấp. Luật cũng khẳng định về quyền con người chỉ bị hạn chế trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội cùng nhiều quy định mới khác.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019 và thay thế Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008. Luật quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong thực thi pháp luật trên biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 bao gồm 8 chương, 41 điều. Luật cũng quy định khi thi hành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và được nổ súng quân dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; ngoài ra là các trường hợp được nổ súng vào tàu thuyền trên biển, trừ tàu thuyền của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, tàu thuyền có chở người hoặc có con tin, để dừng tàu thuyền. Luật còn quy định 06 nhóm hành vi bị nghiêm cấm cùng nhiều nội dung đáng chú ý khác.
Phạm Thị Hồng Oanh - Phòng Tư pháp

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:00:00
ngày 2021-01-26