FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình quản lý sử dụng nguồn vốn XDCB, nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư; công tác GPMB một số công trình còn vướng mắc trên địa bàn thành phố(01/06/2019)
Trong 3 ngày từ 29- 31/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do ông Phan Cao Lợi - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình quản lý sử dụng nguồn vốn XDCB, nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư; công tác GPMB một số công trình còn vướng mắc trên địa bàn thành phố. 
img

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Cao Lợi kết luận tại phiên làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham gia Đoàn giám sát có bà Phạm Thị Bích Ngọc - ThUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND thành phố. Dự làm việc với Đoàn có ông Phạm Văn Dũng - ThUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Thường trực UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng HĐND&UBND; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố.

Trong khuôn khổ kế hoạch giám sát chuyên đề, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố đã làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; tại các buổi làm việc, các đơn vị đã trình bày báo cáo theo đề nghị của Đoàn giám sát, xác định những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn việc quản lý sử dụng các nguồn vốn và giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các công trình trong thời gian tới.

                Thường trực HĐND thành phố giám sát tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố

Tại buổi giám sát, các thành viên cơ bản đồng tình với kết quả đạt được, ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn XDCB, nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư và công tác GPMB các công trình; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời đã đề nghị các đơn vị được giám sát trong thời gian tới cần có các giải pháp theo dõi tiến độ thực hiện các công trình dự án hiệu quả hơn; tập trung rà soát, chủ động đề xuất điều chuyển nguồn vốn XDCB các đợt đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã bố trí; tham mưu bố trí kế hoạch vốn cần quan tâm ưu tiên cho công tác GPMB; có biện pháp xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản, không làm phát sinh nợ đọng XDCB. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu qua mạng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư năm 2019, hoàn thành trình phê duyệt hồ sơ dự án trước 31/10/2019 theo quy định; thực hiện đảm bảo theo quy trình phân bổ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, chỉ đạo cán bộ kỹ thuật bám sát hiện trường, tăng cường công tác giám sát thi công; chỉ đạo nhà thầu có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình. Trong thực hiện GPMB các công trình cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình; thực hiện GPMB phải đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ quy trình theo đúng luật định, áp dụng tối đa các chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bị ảnh hưởng khi GPMB; chủ động tham mưu xử lý các vướng mắc trong GPMB, đồng thời, tham mưu tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đã tính đúng, tính đủ, đúng quy trình về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà vẫn cố tình chây ỳ, không chấp hành, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án..../.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-08-09