FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở(08/06/2019)

Ngày 07/6/2019, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và sôi nổi thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác này ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Sa Huỳnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Phòng Tư pháp thành phố Đông Hà, UBND các phường trong công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, trên hết là biểu dương 83 tổ hòa giải và toàn thể hòa giải viên trên địa bàn thành phố với những đóng góp thầm lặng, không quản ngại khó khăn, không vì lợi ích cá nhân để tham gia hòa giải thành đạt tỷ lệ cao (84%). Đồng thời, động viên đội ngũ hòa giải viên tiếp tục tham gia hòa giải mâu thuẫn trong địa bàn dân cư, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết cộng đồng.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh: Trong 05 năm qua, công tác thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, có hiệu quả góp phần giải quyết kịp thời các mẫu thuẫn phát sinh từ cơ sở, giúp ổn định tình hình địa phương và thắt chặt mối quan hệ tình làng nghĩa phố, phòng ngừa tội phạm, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đơn thư vượt cấp. Để tiếp tục thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố  yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của hòa giải. Thường xuyên kiện toàn, củng cố các Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên cơ sở, nâng cao chất lượng hòa giải viên, vận động các luật sư, luật gia tham gia hòa giải. Giao Phòng Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội cho hòa giải viên, nhất là về kỹ năng, các bước tiến hành phiên hòa giải, kỹ năng thuyết phục, áp dụng pháp luật trong quá trình hòa giải. Đề nghị Sở Tư pháp quan tâm đề xuất UBND tỉnh quy định chế độ kinh phí cao hơn, theo mức trả thù lao thực tế để động viên, khích lệ về vật chất, tinh thần cho các Tổ hòa giải và cho hòa giải viên.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã trao tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 13 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Phạm Thị Hồng Oanh - Phòng Tư pháp Đông Hà

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-08-09