FE_View_Detail

Hội thảo tập huấn đô thị tăng trưởng xanh thành phố Đông Hà(16/08/2019)

Ngày 15/8/2019, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố tổ chức Hội thảo tập huấn đô thị tăng trưởng xanh thành phố Đông Hà

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Dũng và lãnh đạo các phòng, ban thuộc thành phố Đông Hà cùng các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng cho rằng: Việc tổ chức hội thảo lần này có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, nhằm triển khai Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 và Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Thành phố Đông Hà rất vinh dự là 1/23 đô thị nằm trong danh mục các đô thị thí điểm thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh, được Cục Phát triển đô thị phối hợp với các chuyên gia lựa chọn là đô thị tổ chức “Hội thảo tập huấn đô thị tăng trưởng xanh” nhằm xây dựng báo cáo năm cơ sở tăng trưởng xanh cho thành phố, đồng thời làm cơ sở để rút kinh nghiệm và tổ chức nhân rộng. Hội thảo sẽ giúp thành phố Đông Hà tiếp cận rõ hơn về các chủ trương, chính sách và định hướng về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, góp phần định hướng cho thành phố xác định các nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, đồng thời nâng cao năng lực cho các nhà quản lý về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Đây là những chỉ đạo định hướng có tính chất tạo cơ sở nền tảng quan trọng để phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh. Lĩnh vực đô thị với vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố thuộc nhóm ưu tiên cao trong các hành động của kế hoạch.

Thông qua 24 chỉ tiêu tăng trưởng, được chia thành 4 nhóm kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế sẽ giúp thành phố Đông Hà từng bước xác định được các vấn đề trọng tâm cần chú trọng hàng năm và từng giai đoạn, hình thành phương pháp quản lý giám sát phát triển đô thị theo các chỉ số; là cơ sở để đề xuất các giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện và bối cảnh đặc thù của đô thị; thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Hội thảo còn là cơ hội gặp gỡ trao đổi giữa các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học, cùng tìm ra những giải pháp hợp lý, hiệu quả nhằm nâng cao việc xây dựng và quản lý đô thị tăng trưởng xanh, đóng góp vào sự phát triển bền vững đô thị.

            Phát biểu kết thúc hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng thời mong muốn Cục Phát triển đô thị, các ban ngành cấp tỉnh quan tâm hơn nữa, giúp thành phố Đông Hà tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng xanh và phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh hàng năm.Trần Nhật Huy - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:30:00
ngày 2020-08-09