FE_View_Detail

Đoàn giám sát của Liên đoàn lao động tỉnh làm việc với UBND thành phố Đông Hà.(22/08/2019)

Ngày 21/8/2019, Đoàn giám sát của Liên đoàn lao động tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đông Hà về công tác quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động công đoàn. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng phát biểu tại buổi làm việc

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn, trong những năm qua UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện; hàng năm đều xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo Nghị quyết của HĐND thành phố, đồng thời xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn. Để quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có hiệu quả, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố rà soát, thống kê số lượng doanh nghiệp trên địa bàn, hàng năm cập nhật, quản lý biến động doanh nghiệp. Công tác theo dõi biến động lao động tại các doanh nghiệp luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua các cuộc điều tra thống kê, điều tra cầu lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, báo cáo tình hình thay đổi lao động trong doanh nghiệp, đồng thời thông qua việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội. Việc theo dõi khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động đối với doanh nghiệp theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, định kỳ 6 tháng, hàng năm đều báo cáo kết quả về Sở lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định. Công tác tuyên truyên, phổ biến các chính sách pháp luật về lao động, BHXH, ATVSLĐ luôn được thành phố quan tâm chú trọng thực hiện, cụ thể: Tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với các chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”; “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính, nơi có doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; đưa tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ thành phố đến các phường; sao gửi công văn, đối thoại giữa doanh nghiệp với người lao động, hướng dẫn trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, qua điều tra cầu lao động của các doanh nghiệp… nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện đúng quy định pháp luật về lao động, góp phần giảm thiểu việc vi phạm trong quá trình thực hiện pháp luật lao động, đồng thời giúp người lao động hiểu rõ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân khi tham gia lao động tại doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành pháp luật lao động, BHXH, ATVSLĐ, công đoàn tại các doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc, thông qua các cuộc kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp cơ bản đã chấp hành các chính sách pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN và ATVSLĐ, cụ thể: Đa số doanh nghiệp đã xây dựng được thang lương, bảng lương và thực hiện chi trả lương cho người lao động theo đúng hợp đồng quy định; ký hợp đồng và đóng BHXH, BHYT, BHTN và công đoàn phí cho người lao động đảm bảo theo đúng quy định; một số doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tham gia làm việc tại doanh nghiệp...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số doanh nhiệp vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng BHXH; việc đóng BHXH cho người lao động vẫn còn thấp so với mức lương quy định; một số doanh nghiệp chưa xây dựng định mức lao động đối với từng đối tượng lao động trong doanh nghiệp; việc thành lập công đoàn và thu kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; việc kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp chưa được tiến hành thường xuyên liên tục,...

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị thành phố khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-08-09