FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổ chức Hội thi Tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Đông Hà năm 2019(28/08/2019)

Ngày 27/8/2019, thành phố Đông Hà tổ chức Hội thi Tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2019. Đến dự và cổ vũ cho hội thi có đại diện Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố cùng đông đảo cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thành phố và các phường trên địa bàn.  

img

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi

Tham gia hội thi có 9 đội đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố; mỗi đội tham gia 3 phần thi, gồm: phần tự giới thiệu, được thể hiện dưới dạng sân khấu hóa với nhiều hình thức: kịch, hát múa, dân ca, hò vè, kể chuyện... kết hợp sử dụng các loại hình cổ động trực quan như pa nô, bảng biểu; phần kiến thức chung về cải cách hành chính với 20 câu hỏi trắc nghiệm; phần thuyết trình, với nội dung là phần liên hệ thực tế tại địa phương và đề xuất các ý tưởng, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.      

Nội dung hội thi tập trung vào các văn bản, tài liệu về cải cách hành chính như Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1346/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố về cải cách hành chính nhà nước thành phố Đông Hà giai đoạn 2016-2020...

 Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng -  Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được khẳng định trong Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; đã được Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 và giai đoạn 2011-2020 với hệ thống các giải pháp, mục tiêu cụ thể đối với từng giai đoạn và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Xác định trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công... Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thời gian qua Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt 7 nội dung công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, từ đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố Đông Hà.

Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Đông Hà là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của toàn hệ thống chính trị đối với công tác cải cách hành chính, để từ đó phát huy hiệu quả trong quản lý điều hành, phương pháp xử lý, giải quyết tình huống trong quá trình thực thi công vụ; đề ra các sáng kiến, giải pháp nhằm giúp thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính; góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức và nhận thức đầy đủ hơn về nội dung chương trình cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước; đồng thời khẳng định sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sự am hiểu của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính; đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức được trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tự tin trong giao tiếp và ứng xử trong quá trình thực thi công vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện cải cách hành chính theo hướng tích cực, thiết thực và hiệu quả.

Các đội thi đã cho thấy sự am hiểu về kiến thức cải cách hành chính, sự nắm bắt kịp thời những quan điểm chỉ đạo, định hướng cải cách hành chính của Chính phủ, của tỉnh, của thành phố về công tác cải cách hành chính, sự tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính trên tinh thần làm việc nghiêm túc, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tuyên truyền và sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng, công phu, trình bày ấn tượng với nội dung lôi cuốn và ý nghĩa. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội Phường 5, giải nhì cho đội Phường 3, giải ba cho 2 đội phường Đông Lễ, phường Đông Lương.

Trần Thị Thúy Vân - Phòng Nội vụ thành phố Đông Hà

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:30:00
ngày 2020-08-09