FE_View_Detail

UBND thành phố tổ chức họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đo đạc lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(07/09/2019)

Ngày 06/9/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm chủ trì cuộc họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đo đạc lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm phát biểu tại buổi họp

Dự án đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 19/9/2016, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 14/7/2017, theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư thực hiện công tác khảo sát lập thiết kế kỹ thuật - dự toán và đo vẽ lại bản đồ địa chính, giao UBND thành phố làm chủ đầu tư thực hiện công tác lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2020. Tuy nhiên hiện nay, công tác đo đạc của các đơn vị tư vấn còn chậm so với yêu cầu, làm chậm tiến độ thực hiện lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Phạm Văn Nghiệm đề nghị các đơn vị tư vấn  tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc, thực hiện theo hình thức làm đến đâu xong đến đó (cuốn chiếu) để giảm nhẹ khối lượng và áp lực công việc cho các phường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các phường trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố các vướng mắc phát sinh để chỉ đạo xử lý. Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường tranh thủ ý kiến chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn các đơn vị tư vấn và UBND các phường giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Phạm Văn Nghiệm cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường với trách nhiệm chủ đầu tư hạng mục đo vẽ lại bản đồ địa chính, rà soát lại các cam kết trách nhiệm với đơn vị tư vấn để có biện pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời sớm có phương án giải quyết các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền của UBND thành phố, hướng dẫn các đơn vị thực hiện để hoàn thành Dự án Đo đạc lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà đảm bảo chất lượng và thời gian quy định./.

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2020-07-11