FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019(13/09/2019)

Ngày 12/9/2019, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019,

img

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện các phòng, ban: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thành phố Đông Hà có đồng chí Võ Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự 9 phường; Chỉ huy trưởng Ban CHQS các đơn vị tự vệ và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Báo cáo sơ kết tại hội nghị: Trong 10 năm qua Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đông Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; khu vực phòng thủ vững chắc; tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và một số Nghị định mới được bổ sung hoàn chỉnh liên quan đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Thành phố luôn giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, củng cố tiềm lực chính trị tinh thần vững chắc, tiềm lực kinh tế vững mạnh, tiềm lực quốc phòng bảo đảm tính toàn diện, vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa tiềm lực quốc phòng với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, nâng cao sức mạnh tổng hợp và quy hoạch các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với thế trận khu vực phòng thủ.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, cũng như chỉ ra những khó khăn, hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.   

Về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới, thành phố Đông Hà tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khoá X về “Xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 về khu vực phòng thủ, các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng uỷ Quân khu, Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, ban ngành đoàn thể thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 03-CTHĐ/TU của Thành uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18/3/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc “xây dựng khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”;

Tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu của Quân sự, Công an và các ban ngành đoàn thể trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đối phó và đối phó thắng lợi mọi tình huống xảy ra, xứng tầm là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự cường ngày càng vững mạnh ổn định, lâu dài và sẵn sàng chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến để bảo vệ vững chắc địa phương trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân; không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, làm tốt việc quản lý tình hình, chủ động ngăn ngừa, xử trí có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn...

Nhân dịp này, có 14 tập thể và 21 cá nhân được UBND thành phố tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 11:30:00
ngày 2020-04-02