FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019(12/09/2019)

Ngày 11/9/2019, UBND thành phố Đông Hà phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng, đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng UBND và công chức chuyên môn các phường.

img

Toàn cảnh hội nghị

Giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các nhóm dân cư. Đồng thời, đây cũng là chương trình có ý nghĩa to lớn mang tính nhân văn sâu sắc và được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn thành phố. Xác định công tác rà soát hộ nghèo là một trong những nội dung quan trọng và cần thiết, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phục vụ tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn thành phố, trong thời gian qua, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện khá tốt, trình tự các bước được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai, minh bạch đảm bảo theo quy định.

Thực hiện Kế hoạch số 4013/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh, ngày 10/9/2019, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1645/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn thành phố Đông Hà, theo đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đã triển khai kế hoạch này đến toàn thể Hội nghị; đồng thời cán bộ chuyên môn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của các phường, giúp trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực nhằm thực hiện tốt hơn trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1645/KH-UBND của UBND thành phố về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 đảm bảo hiệu quả, chính xác và theo tiến độ đã đề ra; theo đó, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải căn cứ theo đúng tiêu chuẩn, thực hiện theo đúng quy trình, phương pháp, đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ; kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực chất tình hình diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, không chạy theo thành tích, làm sai lệch thực tế về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, không bỏ sót đối tượng và tạo được sự đồng thuận của người dân. Quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tới các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình lựa chọn, bình xét hộ nghèo, cận nghèo tại cơ sở. Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm và có các giải pháp hỗ trợ cụ thể đối với hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công để phấn đấu đến cuối năm 2019 trên địa bàn thành phố không có đối tượng chính sách người có công thuộc diện hộ nghèo.

Phó Chủ tịch Nguyễn Tăng cũng bày tỏ và gửi lời cám ơn đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp tổ chức buổi tập huấn về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ từ phía Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian tới./.

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2020-07-11