FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(21/09/2019)

Ngày 19/9/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng đã chủ trì Hội nghi tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố năm 2019.

img

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ngày 21/9/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp thành phố. Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị điều tra theo các nội dung Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã ban hành; tham gia các đợt tập huấn của cấp trên, tổ chức tập huấn ở thành phố và các phường; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện việc lập các bảng biểu, xác định địa bàn theo quy định... Thành phố Đông Hà, với đặc thù là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị, nơi tập trung các cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh, các doanh nghiệp và các chợ trung tâm; đối tượng điều tra trên 90% là hộ phi nông nghiệp, ngành nghề kinh doanh đa dạng, tính chất lưu trú phức tạp... nên công tác điều tra gặp không ít khó khăn. Đến ngày 15/12/2018, kết quả điều tra sơ bộ toàn thành phố xác định có 193 địa bàn, gồm 169 địa bàn thường và 23 địa bàn đặc thù với hơn 25.000 hộ.

Đúng ngày 01/4/2019, toàn thành phố đồng loạt tiến hành tổng điều tra và đã kết thúc vào ngày 25/4/2019 theo đúng kế hoạch. Kết quả điều tra, dân số thành phố Đông Hà thời điểm 01/4/2019 là 95.658 người, sau 10 năm (01/4/2009 - 01/4/2019) dân số của thành phố tăng 14.497 người, tốc độ tăng bình quân 1,7% năm; tổng dân số nam chiếm tỷ lệ 49,68%, nữ chiếm tỷ lệ 50,32%. Một số phường có tốc độ tăng dân số bình quân nhanh như: phường Đông Lương 4,1%; Phường 2 2,2%; phường Đông Lễ 2,2%; phường Đông Thanh 2,2%...

Qua đánh giá, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Đông Hà đã hoàn thành theo đúng phương án và kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp.

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 30 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:00:00
ngày 2020-11-27