FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Đông Hà(03/10/2019)

Chiều ngày 02/10/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố. 

img

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc - Trưởng Đoàn giám sát kết luận tại buổi làm việc

Thành viên Đoàn giám sát gồm lãnh đạo Ban Kinh tế xã hội, Ban Pháp chế HĐND thành phố. Dự làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Tăng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý đô thị; Văn phòng HĐND &UBND; Đội Trật tự xây dựng; Công an thành phố; Trung tâm VHTT-TDTT; Trung tâm Phát triển CCN-KC&DVCI thành phố; lãnh đạo và công chức Phòng Văn hóa và Thông tin và đại diện lãnh đạo UBND các phường.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng phường văn minh và tuyến phố văn minh đô thị báo cáo tình hình tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh đô thị trong năm 2019; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuât các giải pháp, kiến nghị trong thời gian đến; nghe các ý kiến của các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng phường văn minh và tuyến văn minh làm rõ một số nội dung liên quan.

Xác định nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra; đồng thời đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II vào năm 2020, gắn với thực hiện "xây dựng văn minh đô thị” và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; từng bước nâng cao nhận thức về nếp sống văn hóa của cư dân đô thị, tạo sự đồng thuận cao của từng đơn vị và cộng đồng dân cư để thực hiện việc sắp xếp, chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, nhằm tạo lập diện mạo mới cho đô thị.

Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực của BCĐ xây dựng phường văn minh và tuyến phố văn minh đô thị; trong những năm qua, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã bám sát các tiêu chuẩn theo Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tích cực tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn, xây dựng 3 tiêu chuẩn xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố; các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, UBND các phường trong triển khai thực hiện; hàng năm tham mưu rà soát, đánh giá kết quả thực hiện theo các tiêu chí xây dựng phường văn minh, tuyến phố văn minh; đến nay đã công nhận 15 tuyến phố văn minh đô thị.

          Tại buổi giám sát, các thành viên đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể: Một số phường, đơn vị còn thiếu sự quyết liệt, chưa thường xuyên trong công tác quản lý trật tự đô thị; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, cơi nới làm mái che, làm nơi buôn bán kinh doanh, gây mất mỹ quan đô thị vẫn còn xảy ra; ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương về vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị chưa cao; công trình văn hóa, công trình công cộng đầu tư chưa đồng bộ; hạ tầng kỹ thuật đô thị như lòng đường, vỉa hè, thoát nước nhiều tuyến đường chưa được đầu tư; tệ nạn xã hội, nạn trộm cắp vặt còn diễn biến phức tạp; một số phường còn lúng túng trong thực hiện một số tiêu chí,...

Kết luận sơ bộ buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong thời qua, đồng thời đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn, kịp thời tham mưu chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng phường văn minh, tuyến phố văn minh theo Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của UBND thành phố.  Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND các phường trong việc triển khai thực hiện tiêu chuẩn xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị về xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. Các cơ quan trong BCĐ xây dựng phường văn minh, tuyến phố văn minh đô thị thành phố Đông Hà tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công tại Thông báo số 40/TB-BCĐ ngày 15/2/2019 của BCĐ xây dựng phường văn minh, tuyến phố văn minh. UBND các phường bám sát các tiêu chuẩn xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tuyến phố văn minh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về xây dựng phường văn minh đô thị, tuyến phố văn minh đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông nhằm lập lại trật tự trên các tuyến đường; xử lý rao vặt, quảng cáo không đúng nơi quy định. Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, hạn chế tình trạng rác vô chủ, tình trạng thả rông gia súc tại một số phường,..

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 22 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2020-11-27