FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể Quý III năm 2019(05/10/2019)

Ngày 04/10/2019, UBND thành phố Đông Hà đã tổ chức phiên họp toàn thể nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. 

img

Đồng chí Võ Văn Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu tại phiên họp

Dự họp có đồng chí Võ Văn Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí trong Thường trực HĐND; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường.

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 trong bối cảnh chung nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các phường; sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn thành phố, nên tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm 2019 đạt được những kết quả tích cực: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 21.022 tỷ đồng đạt 76,2% kế hoạch, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN cá thể ước thực hiện 760,755 tỷ đồng, đạt 74,1% kế hoạch năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; tổng diện tích gieo trồng lúa đạt 1979,4 ha, năng suất lúa bình quân ước đạt 49,84 tạ/ha; sản lượng lúa ước đạt 9.864,9 tấn. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 85,7% KH thành phố. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, dịch vụ công ích có nhiều tiến bộ. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để thực hiện GPMB các công trình trên địa bàn, đặc biệt là các dự án từ nguồn vốn TW, nguồn vốn tỉnh và các doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều kết quả tích cực; tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố gắn với 30 năm tái lập tỉnh; giáo dục đào tạo tiếp tục đạt được nhiều kết quả, tham gia nhiều hội thi, kỳ thi cấp tỉnh đạt kết quả cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, các gia đình, đơn vị thực hiện chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm lo kịp thời, chu đáo. Tập trung thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, 65-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; rà soát phương án sắp xếp, sáp nhập khu phố trên địa bàn theo Thông tư số 04/2012/TT-BNV và 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ; thực hiện sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập, một số đơn vị trường học theo kế hoạch; công tác kiểm tra, chấn chỉnh giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương công vụ được duy trì thường xuyên. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được chú trọng và phân công giải quyết kịp thời; nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp được tham mưu giải quyết chặt chẽ, thấu đáo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2019 đạt kết quả tốt; phối hợp tổ chức diễn tập PCCC năm 2019; chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2019 đảm bảo theo kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định: dịch bệnh trên tôm nuôi, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh và thành phố tác động, ảnh hưởng xấu đến tình hình chăn nuôi; chợ Phường 3 chưa phát huy hiệu quả; công tác thu hút đầu tư chợ Phường 5 còn gặp khó khăn. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp, tiến độ thực hiện một số công trình còn chậm. Việc huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị còn gặp khó khăn. Công tác GPMB vẫn tiếp tục vướng mắc. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép, vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất đai còn diễn ra; việc quản lý đất đai một số phường còn lỏng lẻo. Cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư nhưng một số trường còn chưa đảm bảo; tình trạng dạy thêm học thêm không đúng quy định vẫn còn diễn ra. Việc công nhận phường đạt chuẩn văn minh còn một số tiêu chí khó khăn, nhất là tiêu chí về quản lý kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự hiệu quả. Tình hình đơn thư của công dân với nhiều vụ việc có tính chất ngày càng phức tạp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác với nhiều vụ án thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh, gây khó khăn trong công tác điều tra, phá án.


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng kết luận tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy tại phiên họp, đồng thời đánh giá lại những kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm, những khó khăn tồn tại, một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: ngoài những nhiệm vụ theo từng lĩnh vực cụ thể đã nêu trong báo cáo, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường khẩn trương rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, các nội dung theo Chương trình công tác, kế hoạch hành động của UBND thành phố, có các giải pháp căn cơ, tích cực nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tập trung xây dựng kế hoạch KT-XH, QPAN năm 2020, chương trình công tác năm 2020 sát với tình hình thực tiễn; ưu tiên xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

33oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:00:00
ngày 2021-04-21