FE_View_Detail

Lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà kiểm tra thực địa các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố.(23/10/2019)

Ngày 23/10/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì tổ chức kiểm tra thực địa xử lý các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng kiểm tra thực địa xử lý các điểm ngập úng cục bộ

Thời gian qua, thành phố Đông Hà đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư chỉnh trang đô thị, trong đó rất quan tâm đến việc xử lý các điểm thường gây ngập úng. Đông Hà là một thành phố trẻ, với tốc độ đô thị hóa khá nhanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường chưa được đầu tư hoàn thiện, nhất là hệ thống thoát nước, do đó một số điểm vẫn còn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ trong mùa mưa.

Trên cơ sở phản ánh của nhân dân trên địa bàn và đề xuất của UBND các phường. Qua kiểm tra thực địa, việc xử lý các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố là rất cấp thiết, nhằm đảm bảo điều kiện sinh sống ổn định của các khu dân cư, giải quyết bức xúc của nhân dân; góp phần cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, trước mắt UBND thành phố thống nhất xử lý tình trạng ngập úng cục bộ tại 03 địa điểm theo thứ tự ưu tiên cụ thể: (1) Khu dân cư Tổ 4, Tổ 5, Khu phố 4, phường Đông Lễ; (2) Khu dân cư Tổ 4, Khu phố 1, phường Đông Lương; (3) Xử lý hệ thống thoát nước đường Đoàn Khuê.  

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch Phạm Văn Dũng đã giao Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp – Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố khẩn trương khảo sát, đề xuất phương án đầu tư xử lý các điểm ngập úng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2020-08-09