FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố(28/10/2019)

Ngày 28/10/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ông Phan Cao Lợi - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019.

img

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Cao Lợi kết luận tại phiên làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham dự phiên làm việc, ngoài thành viên Đoàn giám sát có Ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Bà Phạm Thị Thu Hà - UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố;  đại diện Văn phòng HĐND&UBND thành phố; tập thể lãnh đạo, công chức phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019; Phòng Tài chính - Kế hoạch đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2019, nội dung tổ chức họp BCĐ thu ngân sách thành phố để triển khai nhiệm vụ, Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thuế hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân và kinh doanh vận tải tư nhân và các văn bản chỉ đạo điều hành ngân sách; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện dự toán được giao. Thu ngân sách trên địa bàn đến 14/10/2019 đạt 87,91% dự toán tỉnh giao, đạt 83,87% dự toán phấn đấu của thành phố, tổng chi cân đối ngân sách đạt 73,28%, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 53,61% dự toán, chi thường xuyên đạt 80,49% dự toán. Quá trình tham mưu điều hành ngân sách cơ bản theo dự toán đề ra, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Tuy vậy, trong quá trình tham mưu thực hiện vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể: Nguồn thu còn thiếu bền vững, tình trạng nợ đọng thuế tại một số doanh nghiệp còn lớn; tỉnh chưa có quy định về phân cấp đơn vị quản lý người nộp thuế nên thành phố thiếu chủ động trong thu ngân sách; các doanh nghiệp lớn được tỉnh phân cấp cho thành phố chủ yếu là doanh nghiệp có vốn nhà nước nên số thu từ thuế GTGT, thuế TNDN điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh; tỉnh tiếp tục điều chuyển nhiều doanh nghiệp thuộc Chi cục Thuế về Cục Thuế quản lý làm giảm đáng kể số thu thuế công thương nghiệp. Trong công tác tham mưu điều hành chi ngân sách, các nhu cầu hoạt động phát sinh ngoài kế hoạch tương đối nhiều nên gặp khó khăn trong điều kiện thu ngân sách chỉ đạt dự toán giao,...

Qua buổi giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch cần phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế và các đơn vị liên quan để thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; có chế độ thông tin về tình hình giải ngân nguồn vốn XDCB năm 2019 để thu thuế đối với các doanh nghiệp xây dựng. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu NSNN trên địa bàn thành phố; Chỉ thị của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý thuế hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân và kinh doanh vận tải tư nhân; phối hợp ngành thuế rà soát, xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2020 với mức phấn đấu cao hơn dự toán tỉnh giao; có các giải pháp để tăng thu hợp lý, tạo thêm nguồn thu để chủ động điều hành ngân sách, phục vụ tốt nhiệm vụ của địa phương. Tham mưu thắt chặt chi tiêu tháng cuối năm; hạn chế tối đa bổ sung kinh phí ngoài dự toán; cắt giảm các nội dung dự toán chưa thực hiện hoặc không thực sự cấp thiết. Trong xây dựng dự toán năm 2020, cần rà soát bổ sung đầy đủ các chính sách mới, đảm bảo điều kiện cho các cơ quan đơn vị hoạt động; khắc phục tình trạng bổ sung kinh phí ngoài dự toán. Căn cứ danh mục công trình đã được Thường trực HĐND thành phố thống nhất và quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình sử dụng nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư; cân đối tham mưu phân bổ dự toán 2020, hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng; đôn đốc hướng dẫn UBND các phường sử dụng hiệu quả nguồn sự nghiệp kinh tế./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2020-07-11