FE_View_Detail

Tài liệu tập huấn phần mềm Một cửa điện tử (ngày 04 - 05/11/2019)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND phường tự in để nghiên cứu

Danh sách các Quyết định công bố Quy trình nội bộ

các lĩnh vực thuộc bộ TTHC cấp huyện, cấp xã:

Cấp

Lĩnh vực

QĐ công bố quy trình nội bộ

(Số QĐ, ngày ban hành)

Số QTNB cấp Huyện

Số QTNB cấp Xã

Huyện

Công thương

1914 ngày 26/07/2019

16

Huyện Xã

TNMT

1916 ngày 26/07/2019

38

3

Huyện Xã

VHTTDL

2001 ngày 01/08/2019

16

3

Huyện

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã và Hộ kinh doanh

2083 ngày 09/8/2019

21

Huyện

Xây dựng

2082 ngày 09/08/2019

11

Huyện

Thông tin và Truyền thông

2084 ngày 09/08/2019

6

Huyện Xã

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2085 ngày 09/08/2019

17

7

Huyện Xã

Giáo dục và Đào tạo

2086 ngày 09/08/2019

32

5

Huyện Xã

Nội vụ

2266 ngày 28/08/2019

29

11

Huyện Xã

LĐTBXH

2234 ngày 26/08/2019

23

7

Huyện Xã

Tư pháp

2300 ngày 30/08/2019

27

42

Huyện Xã

Thanh tra

2312 ngày 03/09/2019

5

4

Huyện Xã

Dân tộc

2390 ngày 11/09/2019

2

2

Huyện

Tài chính

2825 ngày 17/10/2019

1File g?i k�m:
Ý kiến bạn đọc         
Tên người gửi *
Địa chỉ *
Điện thoại
Email
Tiêu đề ý kiến*
Nội dung ý kiến*
File gửi kèm:

Quay lại
Các tin khác:
Giấy mời:Phiên họp toàn thể UBND TP quý III năm 2019(14h ngày 04/10/2019)(đề nghị văn thư các đơn vị tải giấy mời kèm tài liệu gửi đến các thành phần có liên quan) (01/10/2019)
Hỏa tốc:Giấy mời phiên họp toàn thể UBND thành phố quý 2 năm 2019,vào lúc 14h ngày 28/5/2019(đề nghị văn thư các đơn vị tải giấy mời kèm tài liệu gửi đến các thành phần có liên quan) (24/05/2019)
Hỏa tốc:Giấy mời phiên họp toàn thể UBND thành phố quý 1 năm 2019,vào lúc 8h ngày 02/4/2019(đề nghị văn thư các đơn vị tải giấy mời kèm tài liệu gửi đến các thành phần có liên quan) (29/03/2019)
Hỏa tốc:Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019,vào lúc 8h ngày 04/01/2019(đề nghị văn thư các đơn vị tải giấy mời kèm tài liệu gửi đến các thành phần có liên quan) (04/01/2019)
Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện chủ đề năm 2018 "Quy hoạch giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị" (28/11/2018)
Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 (28/11/2018)
Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2018,dự kiến thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 (28/11/2018)
Dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (28/11/2018)
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:00:00
ngày 2020-07-11