FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể quý IV năm 2019(22/11/2019)

Ngày 21/11/2019, UBND thành phố tổ chức phiên họp toàn thể Quý IV năm 2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; đề xuất chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020; thống nhất các nội dung quan trọng trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại phiên họp

Xác định năm 2019 là năm tăng tốc toàn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, ngay từ những ngày đầu năm 2019, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2019, đồng thời ban hành Chương trình công tác năm 2019 với 91 nhóm công việc trọng tâm (trong đó: 28 nhóm công việc xuyên suốt cả năm, 63 nhóm công việc thực hiện trong các quý; với hơn 500 nội dung công việc cụ thể) và Kế hoạch hành động với 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, bao quát tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị để thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản đen xen với nhiều khó khăn thách thức, quy mô sản xuất và năng lực của doanh nghiệp còn thấp, nguồn lực đầu tư công tiếp tục giảm, tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Song, được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo quyết liệt của Thành ủy, sự giám sát hiệu quả của HĐND thành phố, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội thành phố đã đạt được kết quả khá toàn diện, rất đáng phấn khởi, có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra:tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 12,2% (KH 12%); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 3.922 tỷ đồng (KH 3.800 tỷ đồng); tổng thu ngân sách ước thực hiện 523,510 tỷ đồng, đạt 117,2% dự toán HĐND tỉnh và 111,8% dự toán HĐND thành phố. Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư được tích cực thực hiện, nhiều nhà đầu tư lớn như: tập đoàn FLC, tập đoàn Vingroup, Công ty Deawon Hàn Quốc, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Châu Á... đã đến làm việc, nghiên cứu đầu tư các khu đô thị, dịch vụ cao cấp trên địa bàn thành phố.

Năm chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện và đưa lại hiệu quả nhất định. Tích cực phối hợp thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050. Đã ban hành và triển khai Đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2030. Công tác chỉnh trang, kiến thiết đô thị được quan tâm, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, sáng - xanh - sạch. Công tác GPMB các công trình trên địa bànđược quan tâm thực hiện và đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là các dự án từ nguồn vốn TW, nguồn vốn tỉnh; chủ động tổ chức nhiều phiên đối thoại trực tiếp đối với các trường hợp vướng mắc để tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ GPMB. Đầu tư xây dựng cơ bản được khẩn trươngtriển khai, nhiều tuyến đường, công trình mới dần hoàn thiện, đưa vào khai thác sử dụng.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo triển khai hiệu quả, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009-11/8/2019) gắn với kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019) đem lại hiệu ứng tích cực trong nhân dân. Công tác dạy và học được quan tâm, chất lượng giáo dục trong toàn ngành tiếp tục được khẳng định. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng;  an sinh xã hội được đảm bảo, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được chăm lo kịp thời, chu đáo.

Công tác cải cách hành chính được tăng cường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; tập trung chỉ đạo và đã hoàn thành cuộc tổng điều tra Dân số và nhà ở 01/4/2019 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền. Quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2019 đạt kết quả tốt và có một số mặt xuất sắc; chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2019 đảm bảo theo kế hoạch. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại hạn chế, tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn chỉnh kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.  

Năm 2020 là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, dự báo tình hình tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn đan xen, vì vậy đòi hỏi các cấp, các ngành của thành phố, phường cần tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhất là thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. Theo đó, UBND thành phố xây dựng mục tiêu, giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  kinh tế - xã hội thành phố năm 2020. Trong đó, mục tiêu tổng quát là: Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề ra; huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; tiếp tục huy động nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II; khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, phấn đấu duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 12% năm; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.  Các chỉ tiêu chủ yếu: chỉ tiêu kinh tế: tốc độ tăng trưởng GTSX các ngành kinh tế 12% (trong đó: dịch vụ tăng 11,2%; công nghiệp và xây dựng tăng 12,17%; nông nghiệp tăng 7,48%); tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 4.700 tỷ đồng, tăng 19,8% so với ước năm 2019; tổng thu ngân sách trên địa bàn 468,3 tỷ đồng; giá trị trên 1 ha canh tác đạt 90 triệu đồng. Chỉ tiêu xã hội: duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: 9/9 phường; công nhận 2-3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng 03 - 05 tuyến phố đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến 0,3%; tạo việc làm mới trên 1.700 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm trên 70%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (theo cân nặng) chiếm 4,5%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%. Chỉ tiêu môi trường: tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn thành phố đạt 99%...

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-08-09