FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố(12/12/2019)

Chiều ngày 11/12/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

img

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc - Trưởng đoàn giám sát kết luận tại phiên họp

Thành viên Đoàn giám sát gồm lãnh đạo các Ban HĐND thành phố. Dự làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Tăng - ThUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Thường trực UBMTTQVN thành phố; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Liên đoàn lao động; Bảo hiểm xã hội; Văn phòng HĐND & UBND; lãnh đạo và công chức Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố, đại diện lãnh đạo UBND các phường và công chức phụ trách lĩnh vực tại các phường.

Trong khuôn khổ kế hoạch giám sát, trước đó, để nắm bắt một số thông tin liên quan đến chuyên đề, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố đã làm việc với lãnh đạo UBND Phường 1, Phường 5 về công tác BHXH trên địa bàn các phường, làm việc với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Đông Hà về công tác BHXH trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc , Đoàn đã nghe lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo hiểm xã hội trong 10 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp, kiến nghị trong thời gian đến; nghe các ý kiến của các đơn vị, UBND các phường báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội tại cơ sở.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã khái niệm: "Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội". Xác định được tầm quan trọng đó, trên cơ sở các văn bản Luật, các văn bản hướng dẫn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã phối hợp với BHXH thành phố tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Kế hoạch của UBND thành phố về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2019-2020; chủ động phối hợp với cơ quan BHXH thành phố và UBND các phường triển khai thực hiện có hiệu quả việc cấp thẻ BHYT đầy đủ và kịp thời cho các đối tượng chính sách; hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai và thực hiện việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhằm đảm bảo theo đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên nhiều hình thức giúp cho người dân nắm bắt thông tin và được tiếp cận một cách đầy đủ các chính sách của BHXH. Trong năm 2019, tình hình thực hiện BHXH đạt được nhiều kết quả, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng 2.500 người so với cùng kỳ, vượt so chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đã tích cực phối hợp tham gia kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN và an toàn vệ sinh lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ và pháp luật lao động trong hoạt động đối với một số cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo theo kế hoạch.

Tại buổi giám sát, các thành viên đã đề nghị cơ quan được giám sát làm rõ một số nội dung liên quan, đồng thời đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể: Công tác tuyên truyền về các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và các văn bản liên quan đã được chú trọng nhưng hiệu quả chưa đáp ứng được yêu cầu; một bộ phận người dân chưa hiểu rõ những lợi ích mang lại khi tham gia BHXH, tỷ lệ tham gia đóng BHXH tự nguyện còn thấp. Quy trình cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thực hiện còn nhiều thủ tục rườm rà; tỷ lệ tồn đọng thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi tại các phường còn nhiều. Công tác rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng, nhất là BHYT hộ nghèo, hộ cận nghèo ở một số phường thực hiện còn thiếu kịp thời; việc chi trả chế độ BHXH vẫn còn nhiều vướng mắc...

Kết luận sơ bộ buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong thời qua, đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước cũng như thực hiện các chính sách BHXH trong thời gian tới: tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách BHXH, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt kiểm tra về tình hình đóng BHXH tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường. Thực hiện rà soát, thống kê số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; số đối tượng chính sách của các phường trên địa bàn thành phố, làm cơ sở mở rộng đối tượng tham gia BHXH và quản lý đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH. Kịp thời rà soát, thống kê các doanh nghiệp có đăng ký và đang hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở để thu nộp BHXH, BHYT theo đúng quy định. Tham mưu, phối hợp giao chỉ tiêu BHXH, BHYT cho các phường, trong quá trình thực hiện, hướng dẫn các đơn vị các thủ tục liên quan đến BHXH.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND & UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-08-09