FE_View_Detail

Bế mạc Kỳ họp thứ Mười - HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(19/12/2019)

Sau một ngày rưỡi làm việc tích cực và khẩn trương, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

img

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Kỳ họp thứ Mười - HĐND thành phố khóa XI đã thông qua 6 Nghị quyết về: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020; phân bổ vốn XDCB thành phố năm 2020; thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố năm 2020; xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: các nội dung được xem xét và thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020 và các năm tiếp theo. Đề nghị UBND thành phố và các ngành sớm cụ thể hoá các Nghị quyết của HĐND thành phố mới ban hành; kịp thời thực hiện giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, phát huy hiệu quả. Trong đó, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề ra; huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, đạt các tiêu chí đô thị loại II; khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 12% năm; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần "đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động", kịp thời báo cáo cử tri kết quả kỳ họp; đồng thời, tích cực chủ động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; giải thích, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra. HĐND thành phố kêu gọi toàn thể cử tri và nhân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần đưa thành phố Đông Hà phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề ra.

Kỳ họp thứ Mười- HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc vào lúc 11h30 ngày 18/12/2019.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Các tin khác:
Khai mạc kỳ họp thứ Mười - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (17/12/2019)
Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. (16/12/2019)
Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố (12/12/2019)
Thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 và sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị (04/12/2019)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV tại Phường 4, thành phố Đông Hà (02/12/2019)
Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS năm 2019 (02/12/2019)
Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa VII và trước kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 (28/11/2019)
UBND thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể quý IV năm 2019 (22/11/2019)
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2020-08-09