FE_View_Detail

Các tin khác:
Giấy mời:Phiên họp toàn thể UBND TP năm 2019(14h ngày 21/11/2019)(đề nghị văn thư các đơn vị tải giấy mời kèm tài liệu gửi đến các thành phần có liên quan) (19/11/2019)
Tài liệu tập huấn phần mềm Một cửa điện tử (ngày 04 - 05/11/2019) (27/10/2019)
Giấy mời:Phiên họp toàn thể UBND TP quý III năm 2019(14h ngày 04/10/2019)(đề nghị văn thư các đơn vị tải giấy mời kèm tài liệu gửi đến các thành phần có liên quan) (01/10/2019)
Hỏa tốc:Giấy mời phiên họp toàn thể UBND thành phố quý 2 năm 2019,vào lúc 14h ngày 28/5/2019(đề nghị văn thư các đơn vị tải giấy mời kèm tài liệu gửi đến các thành phần có liên quan) (24/05/2019)
Hỏa tốc:Giấy mời phiên họp toàn thể UBND thành phố quý 1 năm 2019,vào lúc 8h ngày 02/4/2019(đề nghị văn thư các đơn vị tải giấy mời kèm tài liệu gửi đến các thành phần có liên quan) (29/03/2019)
Hỏa tốc:Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019,vào lúc 8h ngày 04/01/2019(đề nghị văn thư các đơn vị tải giấy mời kèm tài liệu gửi đến các thành phần có liên quan) (04/01/2019)
Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện chủ đề năm 2018 "Quy hoạch giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị" (28/11/2018)
Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 (28/11/2018)
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:30:00
ngày 2020-08-09