FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố về triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020(19/02/2020)

Ngày 13/02/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố về triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc; đại diện các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng lãnh đạo và viên chức, người lao động làm việc tại BQL Dự án. 

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Theo báo cáo: Năm 2019, khối lượng công việc của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khá nặng nề, quản lý 59 công trình theo kế hoạch vốn (gồm 46 công trình chuyển tiếp, 13 công trình khởi công mới); thực hiện GPMB 25 công trình và chuẩn bị đầu tư 16 công trình.

Trong điều kiện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chưa được kiện toàn nhưng Ban đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 22 công trình; hoàn thành GPMB 12/25 công trình, thực hiện giải ngân cơ bản đảm bảo kế hoạch vốn đã bố trí; công tác đấu thầu, quản lý chất lượng và tiến độ công trình cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn hạn chế: một số cán bộ của Ban trách nhiệm chưa cao, thiếu sâu sát; công tác phối hợp còn thiếu chặt chẽ; tiến độ thực hiện một số công trình dự án còn chậm; công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm; trách nhiệm trong công tác GPMB chưa cao nên còn nhiều khó khăn vướng mắc; tiến độ giải ngân chưa đảm bảo kế hoạch, phải điều chuyển nguồn vốn (các đợt 30/9, 30/11); công tác kiểm soát, nghiệm thu thanh toán vẫn còn thiếu sót.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng, thành tích đã đạt được của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố trong năm 2019. Năm 2020 là năm về đích thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Khối lượng công việc của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng rất nặng nề, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Bám sát chương trình công tác, kế hoạch hành động, kế hoạch GPMB năm 2020 của UBND thành phố đã ban hành và chương trình công tác trọng tâm của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã được UBND thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất; chủ động, phát huy trách nhiệm và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố. Xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết đối với từng công trình gắn với trách nhiệm của cán bộ được phân công, đảm bảo tính khả thi để tổ chức thực hiện; đồng thời, rà soát tiến độ định kỳ, trong trường hợp vướng mắc cần phải có kế hoạch điều chỉnh, đề xuất giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các phường, đặc biệt là trong công tác GPMB; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Chủ đầu tư, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để UBND thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết. Khắc phục tình trạng chậm trễ trong công tác chuẩn bị đầu tư, tăng cường công tác rà soát, đảm bảo quy trình và chất lượng hồ sơ trước khi trình thẩm định và phê duyệt; đồng thời, theo dõi và có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, chỉ đạo cán bộ kỹ thuật bám sát hiện trường, quản lý chặt chẽ quá trình thi công theo đúng quy trình, quy định đối với từng công trình, đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy định về lựa chọn nhà thầu, đấu thầu qua mạng; quy định phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Đông Hà... Năm 2020, khối lượng công việc tương đối lớn, đòi hỏi tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng thành phố Đông Hà văn minh, giàu đẹp.

Theo chương trình công tác, trong tuần thứ 8 năm 2020, UBND thành phố sẽ làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để triển khai kế hoạch, nhiệm vụ liên quan công tác giải phóng mặt bằng năm 2020 trên địa bàn thành phố.Trần Nhật Huy - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 30 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:00:00
ngày 2020-11-27