FE_View_Detail

UBND thành phố làm việc với các cơ quan, đơn vị khối Văn hóa - Xã hội về triển khai nhiệm vụ năm 2020(24/02/2020)

Trong tuần thứ 8 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng đã chủ trì làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự làm việc có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc; Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị. 

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thành phố

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng, kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (1989 - 2019), 10 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hà (2009 - 2019), đây cũng là năm tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của thành phố. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cơ quan, đơn vị đã bám sát kế hoạch hành động, chương trình công tác để triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; khối lượng công việc khá lớn, tuy nhiên tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động tại các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu UBND thành phố nhiều giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, một số hạn chế khuyết điểm còn tồn tại năm 2018 đến nay cơ bản đã được khắc phục.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động tại các đơn vị đã đạt được trong năm vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một số công việc triển khai còn chậm và bỏ sót, chế độ thông tin, báo cáo còn thiếu kịp thời, mức độ bám sát nhiệm vụ chưa cao, kết quả một số mặt công tác chưa thực sự bền vững…

Về nhiệm vụ năm 2020, Phó Chủ tịch Nguyễn Tăng yêu cầu các đơn vị cần phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế đã nêu; trong đó, tập trung vào các nội dung như: Kịp thời triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2020; rà soát, tham mưu UBND thành phố thực hiện các giải pháp hữu hiệu phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII thuộc ngành phụ trách; Người đứng đầu các đơn vị cần thường xuyên bám sát, kiểm tra, đôn đốc quá trình xử lý chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, tránh tình trạng để xảy ra sai sót; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để giải ngân đúng tiến độ…

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã thể hiện cam kết mạnh mẽ nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 - năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020.

Trần Thị Phương Thảo - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 30 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:30:00
ngày 2020-11-27