FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổ chức thẩm định đề án công tác để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố(25/04/2020)

Sáng ngày 24/4/2020, Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 839-QĐ/TU ngày 27/3/2020 của Thành ủy tổ chức hội nghị thẩm định bảo vệ đề án công tác làm cơ sở để bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố. Đồng chí Hồ Sỹ Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.  

img

Hội đồng thẩm định đề án công tác để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố

Thẩm định bảo vệ đề án công tác là một bước quan trọng trong quá trình lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố và UBND các phường theo quy định ban hành tại Quyết định số 415-QĐ/TU ngày 08/8/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị bảo vệ đề án “Nâng cao hiệu quả tham mưu UBND thành phố trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà” để bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng; ông Nguyễn Như Phong, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị bảo vệ đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu UBND thành phố quản lý, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tại thành phố Đông Hà giai đoạn 2020-2030” để bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố.

Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ thông qua bảo vệ đề án công tác, ngoài việc chuyển tải những ý tưởng có tính khả thi trong công việc thông qua nghiên cứu, trình bày và kiến nghị giải pháp thực hiện, khi bảo vệ đề án, ứng viên phải trả lời các câu hỏi chất vấn trực tiếp trước hội đồng thẩm định. Qua bảo vệ đề án công tác, sẽ bộc lộ một cách rõ nét về năng lực, trình độ, mặt mạnh, yếu của từng ứng viên. Ðây là một cơ hội, điều kiện cụ thể để rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống - một trong những yêu cầu quan trọng đối với cán bộ trên cương vị lãnh đạo, quản lý. Kết quả bảo vệ đề án là cơ sở quan trọng đánh giá trình độ lý luận, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý của ứng viên, làm cơ sở để Ban Thường vụ Thành uỷ lựa chọn, xem xét bổ nhiệm cán bộ.

Để từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, trong tháng 4 năm 2020, thành phố sẽ tổ chức thẩm định bảo vệ đề án công tác “Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND và UBND thành phố trong giai đoạn 2020-2025” để bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Nguyễn Thị Thùy Vân - Phòng Nội vụ

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-07-11