FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức giám sát về tình hình thực hiện các Đề án xã hội hóa do HĐND thành phố Đông Hà thông qua(05/06/2020)

Ngày 04/6/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện các Đề án xã hội hóa do HĐND thành phố Đông Hà thông qua

img

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc - Trưởng đoàn giám sát kết luận tại phiên làm việc

Thành viên Đoàn giám sát gồm lãnh đạo các Ban HĐND thành phố. Dự làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Phạm Văn Dũng - ThUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Thường trực UBMTTQVN thành phố; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND & UBND và đại diện lãnh đạo UBND các phường.

        Việc xây dựng các Đề án xã hội hóa hạ tầng với mục tiêu nhằm huy động thêm nguồn lực cùng với ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng đô thị thiết yếu, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá, tạo bộ mặt cảnh quan đô thị sạch đẹp, văn minh

        Xác định được tầm quan trọng đó, sau khi các Đề án xã hội hóa được HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo ban hành các Quyết định thông qua, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các đề án, văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho các phòng, ban và UBND các phường; phối hợp với UBMTTQVN, các đoàn thể của địa phương tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn về mục tiêu, nội dung và tỷ lệ kinh phí đóng góp thực hiện của từng công trình theo Đề án quy định.

        Kết quả thực hiện các Đề án xã hội hóa đến nay đạt được những kết quả đáng phấn khởi; đã huy động nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân, cùng với ngân sách đầu tư được 24 tuyến cống rãnh thoát nước trong khu dân cư với tổng chiều dài 2.718m; thực hiện xã hội hóa điện chiếu sáng tại 263 tuyến đường, tổng chiều dài 51,648 km, tổng số bộ đèn lắp đặt mới là 1.325 bóng; đầu tư xây dựng vỉa hè tại 08 tuyến chính (tạm dừng thực hiện năm 2016); thực hiện 01 tuyến xã hội hóa trồng cây xanh; xây dựng mới 07 nhà văn hóa khu phố và sửa chữa 01 nhà văn hóa; triển khai đầu tư một số công trình phụ trợ nhà văn hóa tại 4 phường. Tổng kế hoạch vốn bố trí cho các công trình xã hội hóa từ năm 2014 đến nay trên 24 tỷ đồng.

Tại buổi giám sát, sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện; các thành viên đã đề nghị cơ quan được giám sát làm rõ một số nội dung liên quan, đồng thời đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể: Việc xây dựng và ban hành nhiều đề án nên quá trình tổ chức thực hiện có những khó khăn nhất định, nhất là việc tuyên truyền, triển khai đề án đến nhân dân. Thực hiện xã hội hóa hệ thống thoát nước khu dân cư một số địa bàn còn gặp khó khăn; một số địa bàn chịu ảnh hưởng ngập úng cục bộ, nhưng điều kiện kinh tế khó khăn, dân cư thưa thớt, mức đóng góp quá lớn nên việc huy động nguồn vốn thực sự khó khăn. Hạ tầng kỹ thuật của thành phố còn thiếu đồng bộ, các tuyến điện, thoát nước ở một số trục đường chính chưa được đầu tư nên việc đấu nối để thực hiện các đề án điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước khu dân cư còn nhiều bất cập; một số công trình nhà văn hóa, công trình phụ trợ nhà văn hóa đã xuống cấp tuy nhiên không có trong kế hoạch xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa, mặc dù đã vận động nhân dân đóng góp...

Kết luận sơ bộ buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong thời qua, đồng thời, đề nghị UBND thành phố, các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các đề án; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, tạo mọi điều kiện cho các phường tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo đề án đã đề ra... Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án đang thực hiện; phân khai, bố trí vốn xã hội hóa cho các phường, các công trình đảm bảo điều kiện; Tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là đầu tư các tuyến thoát nước chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đấu nối các tuyến trong khu dân cư. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả đạt được các Đề án xã hội hóa trong thời gian qua; chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh việc xây dựng Đề án xã hội hóa đầu tư hạ tầng chung giai đoạn 2021 - 2025… Đề nghị UBND các phường tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động toàn dân hưởng ứng tham gia thực hiện đề án. Huy động sức mạnh tổng hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xã hội hóa đang triển khai thực hiện trên địa bàn./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-08-09