FE_View_Detail

UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị(13/06/2020)

Ngày 11/6/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì Hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo UBND các phường và Công ty Cổ phần Công nghệ, Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường (đơn vị tư vấn).  

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Để quản lý sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần phải có chiến lược, kế hoạch cụ thể, hạn chế tối đa việc giao đất, cho thuê đất bừa bãi gây ra tình trạng bỏ hoang đất đai, đất đai bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích,.... Do đó việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là điều hết sức cần thiết. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2021-2030, UBND thành phố đã phê duyệt Đề cương - Dự toán Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Đông Hà tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan chủ đầu tư; với mục tiêu hoạch định quỹ đất đáp ứng, cân đối nhu cầu sử dụng cho các ngành các địa phương sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, bền vững theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố và khu vực; làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư, các công trình phục vụ phát triển dân sinh, kinh tế của thành phố; làm cơ sở cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thành phố...

Tại Hội nghị, trên cơ sở báo cáo của Công ty Cổ phần Công nghệ, Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường (đơn vị tư vấn), các cơ quan, đơn vị và UBND các phường đã trao đổi, thảo luận, thống nhất một số nội dung để đảm bảo quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ, Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Đông Hà, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu liên quan thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý; đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn thống kê các nội dung, số liệu, thông tin cần cung cấp và xây dựng lịch làm việc cụ thể với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm việc; hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đông Hà đảm bảo chất lượng, đầy đủ nội dung theo Đề cương - Dự toán đã được phê duyệt./.

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-08-09