FE_View_Detail

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Đông Hà về tình hình thực hiện cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và GPMB, tạo quỹ đất sạch theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh(19/06/2020)

Ngày 17/6/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thành phố về tình hình thực hiện cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và GPMB, tạo quỹ đất sạch theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng phát biểu tại phiên làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng đã báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chủ trương đầu tư, kết quả giám sát, đánh giá các dự án sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, việc xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất..., cụ thể: Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các quy định có liên quan, UBND thành phố đã chỉ đạo lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt, trên cơ sở đó đã chỉ đạo thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo đúng quy định; Công tác phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2014; giai đoạn từ năm 2017 - 2019 UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 34 công trình sử dụng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất với tổng mức đầu tư 376,730 tỷ đồng; Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất đã được quan tâm chỉ đạo theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ, việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ từ năm 2017 đến nay thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo theo đúng quy định. UBND thành phố đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Ban QLDA ĐTXD thành phố thực hiện các dự án xây dựng CSHT phát triển quỹ đất cơ bản đáp ứng nhu cầu giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo nguồn thu ngân sách thành phố. Hiện thành phố đã và đang triển khai 28 dự án xây dựng CSHT phát triển quỹ đất với tổng diện tích đất gần 77ha, tổng số vốn đầu tư gần 515 tỷ đồng, trong đó 14 công trình hoàn thành đưa vào đấu giá, 14 công trình đang thực hiện, chuẩn bị đưa vào đấu giá. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch, một số dự án mang lại hiệu quả khá cao, công tác tổ chức đấu giá, phương thức đấu giá từng bước được cải tiến, đổi mới đảm bảo theo quy định, khắc phục được những hạn chế trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, các cơ quan, đơn vị thành phố gặp không ít khó khăn, vướng mắc như: công tác phối hợp chuẩn bị đầu tư giữa các đơn vị đôi lúc thiếu chặt chẽ, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, tiến độ thi công của một số nhà thầu chưa đảm bảo tiến độ, ... dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án; công tác triển khai lập các đồ án quy hoạch trong đó dự kiến để bố trí các khu cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất còn hạn chế, chưa được triển khai đồng bộ theo hướng chuẩn bị trước cho công tác lập dự án đầu tư các năm sau; bên cạnh quỹ đất phục vụ đấu giá, quỹ đất phục vụ nhu cầu giao đất khi GPMB xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố chiếm số lượng tương đối lớn và thường phải ưu tiên bố trí các vị trí thuận lợi làm ảnh hưởng nguồn thu ngân sách,...

Qua quá trình trao đổi, thảo luận, Đoàn Giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND thành phố trong thời gian qua, đồng thời chia sẽ những khó khăn vướng mắc của thành phố trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; trên cơ sở đó Đoàn Giám sát sẽ tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của UBND thành phố để báo cáo, đề xuất tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020./.

Hồ Thị Thanh Huyền- Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 66%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2021-06-14