FE_View_Detail

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư(28/09/2020)

Ngày 24/9/2020, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng đại diện lãnh đạo UBND các phường.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng kết luận tại phiên họp

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước của UBND thành phố, góp phần đảm bảo an ninh chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, lãnh đạo thành phố và Ban Tiếp công dân thành phố đã thực hiện nghiêm túc, tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ theo lịch của tỉnh cũng như của thành phố, đồng thời tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân tại cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm 2020 (tính đến 15/9/2020), lãnh đạo thành phố và Ban Tiếp công dân thành phố đã thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 350 lượt/327 người/295 vụ việc (trong đó: vụ việc cũ 42; vụ việc mới phát sinh 253), không có đoàn đông người. Sau khi tiếp dân, UBND thành phố và Ban Tiếp công dân thành phố đã hướng dẫn, giải thích, kịp thời có văn bản giao các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét tham mưu giải quyết hoặc chuyển đến UBND các phường giải quyết theo quy định; đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân liên hệ các cơ quan, đơn vị để được giải quyết theo đúng quy định.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường đã quan tâm hơn đến công tác giải quyết đơn thư, góp phần đưa công tác giải quyết đơn thư đi vào nền nếp và đạt kết quả khá tốt, tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài giảm đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm 2020 (tính đến 15/9/2020), UBND thành phố đã tiếp nhận 258 đơn/234 vụ việc, trong đó có 176 đơn/157 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, kết quả đã giải quyết, trả lời 139/157 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 88%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư vẫn còn một số hạn chế nhất định: một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn để phát sinh đơn thư vượt cấp và kéo dài; chất lượng giải quyết đơn thư chưa cao; một số cơ quan, đơn vị thiếu cương quyết trong công tác giải quyết đơn thư; công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện chưa được chú trọng; thiếu quyết liệt trong xử lý các trường hợp chậm trễ; ...

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trong thời gian vừa qua, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị, phản ánh ngay tại cơ sở, tạo lòng tin cho người dân; chú trọng theo dõi đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, đối với những vụ việc tồn đọng, kéo dài, kịp thời tham mưu lãnh đạo thành phố phương án chỉ đạo, giải quyết dứt điểm./.

Hồ Thị Thanh Huyền- Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2020-11-26